Kraftig nedgang i strømprisene

Samlet gikk prisindeksen for førstegangsomsetningen ned 1,4 prosent fra november til desember. Strømprisen er den viktigste enkeltfaktoren bak nedgangen, men også råvarer og matvarer viste fall i prisene, melder SSB.

Prisene på brenselsstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm gikk ned 5,2 prosent. Strømprisen, med en nedgang på 19,9 prosent, var årsaken til fall i prisene på energivarer. En mild vinter med mye nedbør var hovedårsaken til reduksjonen på strøm. Mineralolje og mineraloljeprodukter, som har vært gjenstand for nedgang siden august 2006, viste nå en moderat prisoppgang på 0,8 prosent. Prisene på matvarer fortsatte å gå ned i desember. Fallet på matvarer skyldtes en nedgang i prisene på fisk, kjøtt, sukker, frukt og grønnsaker. Prisene på frukt og grønnsaker bidro spesielt til fallet i matvareprisene med en nedgang på 3,0 prosent. Råvareprisene gikk betydelig ned med en nedgang på 4,4 prosent, og kom av en nedgang i prisene på malmer og avfall av metall. Tolvmånedersendring, desember 2005 til desember 2006: Prisoppgang på 3,6 prosent Fra desember 2005 til samme måned i år har prisindeksen økt med 3,6 prosent. Dette skyldes økning innenfor alle varegruppene, unntatt maskiner, transportmidler og ferdige varer. Klart sterkest bidrag kom fra råvarer, hvor prisene økte med hele 19,8 prosent. Vekst i nikkelprisene på verdensmarkedet var hovedårsaken til dette. Fallet på maskiner og transportmidler kom av en nedgang i prisene på kontormaskiner og databehandlingsutstyr. Prisene på elektrisitet steg med 9,5 prosent siden i fjor.