Kraftig lånevekst

Både husholdninger og næringsliv låner penger som aldri før. To små renteøkninger har åpenbart ikke lagt noen demper på lånelysten.

Norges Banks måling av den innenlandske låneveksten (K2) viser at veksten var på 12,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Ved utgangen av desember var veksten på 11,7 prosent. I næringslivet har lysten på å ta opp lån økt kraftig, fra en vekst på 10,2 prosent fram til utgangen av september opp til 12,1 prosent en måned senere. Husholdningene øker også fra et allerede svært høyt nivå. Kredittveksten er nå på 13,0 prosent, opp fra 12,8 prosent ved utgangen av september.