Kraftig konkursøkning

I september økte antallet konkurser og tvangsavviklinger med 23,3 prosent, sammenliknet med september i fjor.

I løpet av årets ni første måneder var økningen 6,1 prosent.

I september økte konkurstallene med 23,3 prosent, målt mot samme måned i fjor. De fleste fylkene hadde en økning. Finnmark økte mest, med 150,0 prosent. Sogn og Fjordane økte med 66,7 prosent, Sør-Trøndelag økte med 57,1 prosent, Vest-Agder med 50,0 prosent.

Noen fylker hadde likevel en nedgang i september. I Oppland gikk antallet ned med 41,7 prosent, i Nord-Trøndelag med 33,3 prosent, i Hedmark med 28,6 prosent.

I løpet av årets ni første måneder økte antallet konkurser og tvangsavviklinger med 6,1 prosent i landet som helhet. Økningen var størst i Vestfold, med 25,1 prosent. Finnmark opplevde en økning på 21,1 prosent, Hordaland en økning på 16,9 prosent.

En del av fylkene hadde færre konkurser i denne perioden. I Sogn og Fjordane ble antallet redusert med 22,6 prosent, i Møre og Romsdal med 18,4 prosent, i Hedmark med 7,7 prosent.