Over 64 prosent brukte stemmeretten sin ved kommunestyrevalget i 2019, viser foreløpige tall. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kraftig hopp i valgdeltakelsen, høyest i Vestland og Oslo

Deltakelsen ved årets kommunestyrevalg ser ut til å gjøre et kraftig hopp fra sist og havne på 64,5 prosent. To av tre brukte stemmeretten i Vestland og Oslo.

Natt til tirsdag viste prognosen for valgdeltakelse et like høyt frammøte som i 2011. Ser vi bort fra 2011, har det ikke vært flere avgitte stemmer siden valget i 1991 (66 prosent).

Vestland og Oslo ser ut til å få størst valgdeltakelse, med henholdsvis 67,7 og 67,5 prosent frammøte. Lavest deltakelse har det vært i Vestfold og Telemark, med i underkant av 62 prosent.

Ved kommunestyrevalget for fire år siden møtte 60 prosent av de stemmeberettigede opp. Én gang etter 1945 har deltakelsen falt under 60 prosent, i 2003 (59 prosent), mens den i 1963 var på over 81 prosent. I alt var det 4.199.067 stemmeberettigede ved årets kommunestyrevalg.

For valget til fylkestingene ligger deltakelsen i år an til å bli på i underkant av 60 prosent.