Kraftig fall i oljeprisen trolig forbigående

Det varme vinterværet i USA sendte tirsdag oljeprisen både i London og New York ned til det laveste nivå på 18 måneder.

Vi fastholder likevel at oljeprisen i 2007 blir liggende noe høyere enn gjennomsnittet i 2006, som var 65 dollar, sier oljeanalytiker Arnstein Wigestrand i SEB Enskilda til NTB. Det er ikke vinterværet som avgjør hva oljeprisen i inneværende år blir, men det fundamentale forholdet mellom tilbud og etterspørsel i markedet over tid. Siden 2002 har prisen steget jevnt fordi etterspørselen øker mer enn tilbudet, sier Wigestrand. Han har vært en av våre fremste oljeanalytikere helt fra sin tid i Saga Petroleum på 90-tallet, og sier det ikke er noe i verdensøkonomien som tyder på at trenden vil endre seg med det første. Snubler i starten Det kan likevel ikke skjules at både analytikere og ekspertene i Finansdepartementet har snublet i starten. Statsbudsjettet for 2007 anslår oljeprisen til 390 kroner per fat etter at vi i 2006 havnet på en pris rundt 420 kroner. Så langt i år har prisen ligger under 350 kroner, og tirsdag var den nede i 330 kroner. Med sviktende produksjon på sokkelen i tillegg, er det mye som tyder på at anslagene i revidert nasjonalbudsjett i mai vil se ganske annerledes ut enn i statsbudsjettet. I praksis betyr fallet i oljeprisen ikke noe for inneværende års budsjett, men finansminister Kristin Halvorsen sa nylig til NTB at hun regnet med å bruke under 4 prosent av oljefondet i 2008-budsjettet fordi Statens Pensjonsfond Utland da er anslått til 2.200 milliarder. Selv om regjeringen bruker mindre enn handlingsregelen, vil beløpet likevel bli meget høyt, sa Halvorsen. Med dagens oljepris kan dette bli problematisk. OPEC kan redde statsbudsjettet Wigestrand sier oljemarkedet mer enn andre markeder har en tendens til å sette alt søkelys på ett forhold som påvirker oljeprisen og glemmer alle de andre. I øyeblikket er USA ekstremt opptatt av det varme vinterværet, men glemmer OPECs rolle og har ikke tatt inn over seg problemene med tilførsel av olje fra Russland. Uansett er det et sett av faktorer som virker samlet over tid, og i bunnen ligger tilbud og etterspørsel, sier oljeanalytikeren. OPEC har lenge varslet kutt, men så langt har de neppe blitt gjennomført Bloomberg News melder tirsdag om hektiske telefonmøter mellom medlemslandene i oljekartellet som slett ikke ønsker at prisen skal gå ytterligere ned. I mellomtiden faller oljeaksjene over hele verden, men aller mest i Oslo. Også prisen på naturgass viser en klart synkende tendens. Den ledende oljeanalytikeren Adam Simenski i Deutsche Bank sa tirsdag til Bloomberg News at den globale etterspørselen etter råolje som har steget siden 2002 nå har stagnert.