Kraftig fall i antallet konkurser

Tallet på konkurser i oktober er redusert med en tredel i forhold til samme måned i fjor, viser en oversikt fra kredittopplysningsbyrået CreditInform.

Oktober er dermed årets nest beste måned så langt med et fall på 34 prosent. Dette tilsvarer rundt 800 færre konkurser. Bare feriemåneden juli har bedre tall. Gjennomsnittet så langt i år er en reduksjon på 19 prosent. I transportbransjen går det spesielt bra, og her var det i oktober 38 prosent færre konkurser enn i oktober 2004. Innen industri, finans og bygg og anlegg er nedgangen på 26-28 prosent, som også er bedre enn gjennomsnittet. Den eneste bransjen som sliter, er IT-sektoren. Her har tallet på konkurser økt med én til 92 i oktober. Den største bedringen kan Telemark vise til, med Oppland, Rogaland og Sør-Trøndelag på de neste plassene. Østfold er det eneste fylket med en økning i antallet konkurser.