Kraftbransjen kritiserer Økokrim

Kraftbransjen mener Økokrim ikke gjør nok for å opprettholde lov og orden i det nordiske kraftmarkedet.

Energibedriftenes landsforening (EBL) har fått med seg sine nordiske søsterorganisasjoner i kritikken. Det må ikke herske tvil om at kraftmarkedet fungerer som det skal. Vi frykter at ufullstendige utredninger fra Økokrim kan undergrave troverdigheten og respekten for markedet. Det kan føre til at risikovillig kapital forsvinner og at vi får en nedgang i markedet, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i EBL til Newswire. Henla sak De nordiske kraftorganisasjonene klandrer Økokrim for å ikke ha satt av nok ressurser ved et tilfelle der det var mistanke om prismanipulering på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Like før børsen stengte 18. og 19. desember 2002, solgte meglerhuset Morgan Stanley seg kraftig ned. Både Nord Pool og Konkurransetilsynet konkluderte med at det var skjellig grunn til mistanke om at salgene var forsøk på prismanipulering, og sendte saken til Økokrim. Der ble den til slutt henlagt, begrunnet med at politiet manglet kapasitet. Denne saken ble ikke ført i mål. Det er viktig at vi ikke opplever flere slike henleggelser. Strømkundene skal kunne stole på kraftmarkedet, sier Bysveen. Brevet til Økokrim nå er imidlertid ikke et krav om gjenopptakelse av Morgan Stanleys-saken. Norge i viktig rolle Det nordiske el-markedet har svært godt omdømme ute i verden. Nord Pool fungerer bra og er et eksempel til etterfølgelse for el-børser i andre deler av verden. Mistanke om ulovligheter må derfor utredes nøye. Slike saker må ikke bli hengende i luften, sier Bysveen. Anmodningen fra de åtte nordiske kraftorganisasjonene er rettet til Økokrim i Norge fordi det er her den nordiske kraftbørsen Nord Pool ligger. Det innebærer at norske myndigheter har et stort ansvar for å bidra til å beholde tilliten til det nordiske markedet, sier Bysveen.