KPI opp 3,2 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,1 prosent fra juli til august, hovedsakelig på grunn av tilbudsaktivitet på møbler og matvarer.

Fra august 2012 til august 2013 steg imidlertid KPI 3,2 prosent. KPI-JAE økte 2,5 prosent i samme periode, opp fra 1,8 prosent i juli, melder SSB.

KPI var 134,2 (1998=100) i august 2013, mot 130,0 i samme måned i fjor. Dette gir en tolvmånedersvekst på 3,2 prosent, mye som følge av økningen i kraftpriser denne perioden.

Månedsendring: Prisnedgang på møbler og matvarer
Fra juli til august i år falt KPI med 0,1 prosent. De viktigste bidragsyterne til nedgangen var reduserte priser på møbler og matvarer. Tilbudsaktivitet gav et prisfall på 4,4 prosent for gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, mens matvareprisene gikk ned 0,8 prosent. Prisene på flyreiser sank 5,3 prosent fra juli til august. Det ble også registrert prisnedgang for gruppene annet utstyr til fritid og hage samt elektrisitet inkludert nettleie.

Flere grupper var med på å trekke KPI i motsatt retning. Fra juli til august steg bokprisene 10,9 prosent. Teletjenester, drift og vedlikehold av transportmidler og beregnet husleie for selveiere viste også prisøkninger. Som vanlig steg prisene på hotelltjenester fra juli til august, denne gang med 5,5 prosent.

Tolvmånedersendring: Elektrisitetsprisene bidro fremdeles mest
Fra august 2012 til august 2013 steg KPI med 3,2 prosent. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 28,6 prosent i perioden, og det var særlig stor oppgang i prisene på elektrisk kraft. KPI uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 2,3 prosent de siste tolv månedene, noe som betyr at prisene på elektrisitet inkludert nettleie dro KPI opp 0,9 prosentpoeng i perioden.

Andre viktige bidragsytere til oppgangen i KPI de siste tolv månedene var blant annet beregnet husleie for selveiere, som steg 3,4 prosent i perioden. Prisene på drift og vedlikehold av transportmidler steg 3,2 prosent, mens prisene på tjenester innenfor gruppene transport og restaurant gikk opp henholdsvis 5,1 og 3,2 prosent i denne tolvmånedersperioden.

For første gang på tolv år viste klesprisene en positiv tolvmånedersendring i august måned. Audiovisuelt utstyr viste en positiv tolvmånedersvekst for første gang siden sommeren 1994.

Oppgangen i KPI fra august i fjor til august i år ble dempet av prisnedganger for gruppene spill, leker og hobby samt husholdningsapparater på henholdsvis 5,9 og 2,2 prosent.

Endring i tolvmånedersveksten: Ytterligere oppgang i prisveksten
Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 3,0 prosent i juli til 3,2 prosent i august. Hovedårsaken til endringen var utviklingen i prisene på flyreiser, som hadde et prisfall på over 25 prosent fra juli til august i fjor, mens prisnedgangen i samme periode i år var i overkant av 5 prosent. Klesprisene steg marginalt fra juli til august i år, mens de falt med litt over 2 prosent i samme tidsrom i fjor. Matvareprisene falt mindre fra juli til august i år enn de gjorde i tilsvarende periode i fjor.

I motsatt retning trakk elektrisitetsprisene inkludert nettleie, som falt 0,6 prosent fra juli til august i år, mens de steg 4,5 prosent i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,5 prosent i august, opp 0,7 prosentpoeng fra juli. Mye av oppgangen kan forklares med utviklingen i prisene på flyreiser, men også utviklingen i prisene på klær og matvarer bidro.