Kostbart å vente på sjøkabel

En utsettelse av planlagte kraftlinjer i påvente av ny sjøkabel kan påføre samfunnet tap på minst ni milliarder kroner.

Det viser en ny rapport utarbeidet for arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge. I tillegg kommer kostnader til midlertidige forsyningstiltak.

Den høye ekstraregningen skyldes tre forhold: Merkostnaden for sjøkabel i forhold til luftlinjer, utsettelse eller skrinlegging av planlagte vann- og vindkraftprosjekter, samt verditap som følge av en utsettelse av planlagte utvidelser på Troll-feltet.

Bruk av luftlinje scorer høyere enn alternative virkemidler på alle hensyn som er lagt til grunn i analysen, utenom naturhensyn. Hensynene omfatter forsyningssikkerhet, verdiskapning, klima og natur.

Kostnader ved eventuelle strømavbrudd blir svært høye. Et strømavbrudd på 12 timer vil eksempelvis koste samfunnet nærmere en halv milliard kroner, ifølge Industri Energi.