- Også taket trenger vedlikehold. Et tak som ikke er tett kan i verste fall påføre huset store skader som fort kan bli kostbart, sier administrerende direktør i Skarpnes, Jon Duus.

- Kostbart å glemme taket

Nordmenn glemmer taket på huset sitt. Med stadig mer ekstremvær kan dette fort koste dyrt.

En fersk undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Infact, på oppdrag fra Skarpnes, viser at nordmenn er flinke til å vedlikeholde boligen sin. Men husets femte fasade blir forsømt.

Mer enn 2 av 3 nordmenn har brukt penger på vedlikehold og oppgradering av boligen de siste to årene. Men blant de som har utført vedlikehold på boligen sin, oppgir hele 60 prosent at de ikke har vært på taket.

- Også taket trenger vedlikehold. Et tak som ikke er tett kan i verste fall påføre huset store skader som fort kan bli kostbart, sier administrerende direktør i Skarpnes, Jon Duus.

Kostbare konsekvenser

Hvert år faller det over 450.000 liter nedbør på et gjennomsnittstak i Norge. Hvis vannet trenger ned gjennom takkonstruksjonen, oppstår det raskt fuktskader. Mugg- og råtesopp angriper takkonstruksjonen, bærebjelker og vegger.

Tips til taksjekk:

Sjekk taksteinene

Kontroller at alle takstein er hele og ligger riktig. Det er spesielt viktig å sjekke rundt gradrenner og snøsikring. Ødelagte stein må byttes.

Sjekk rundt piper og luftehatter

Kontroller at beslag ser helt og uskadet ut. Hvis dette ikke er tett kan fukt slippe inn og lekkasjer kan medføre mugg eller andre alvorlige skader i takkonstruksjonen og huset for øvrig.

Fjern organisk materiale

Organisk materiale (jord, løv etc.) som legger seg i takrenner og rundt takstein er viktig å fjerne slik at vannet kan renne fritt ned i avløp. Bruk gjerne tilbehør som mønebånd, fuglesperre og insektgitter.

Vask taket grundig

Børst eller spyl taket. Du kan bruke både hageslange og høytrykksvasker, men ved bruk av høytrykksvasker må det gjøres med lavt trykk (unngå turbodyse). Vask taket grundig og spyl ovenfra og ned (i fallretning) for best mulig resultat.

Fjern alger og mose

Etter at du har vasket taket bør du holde alger og mose i sjakk ved å bruke en algefjerner. Du kan bruke samme type algefjerner som du bruker på resten av huset. Følg bruksansvningen fra produsenten.

- Dessverre venter mange huseiere for lenge med å utbedre taket, noe som kan få kostbare konsekvenser. Skader på tak som burde vært oppdaget av huseier, og som medfører reparasjoner og følgeskader, dekkes ikke alltid av husforsikringen, sier Duus.

I undersøkelsen ble over 1.000 nordmenn spurt om deres forhold til vedlikehold og oppgradering av boligen generelt, og tak spesielt. 1 av 3 oppgir at de har brukt over 50.000 kroner på vedlikehold og oppgradering de siste to årene.

Folk fra Østlandet bruker mest penger på oppgradering og vedlikehold, mens folk fra Nord-Norge er de som bruker minst. Folk fra Midt-Norge utpeker seg som best i klassen på taksjekk og vedlikehold av taket.

Enkelt vedlikehold

- Det er ofte enkelt vedlikehold som kreves. Fjerning av mose, sjekke at taktekket er helt og kontrollere at taket er tett tar ikke lang tid, sier Duus og legger til:

- Det burde være like naturlig for folk å sjekke taket som huset for øvrig.

I samme undersøkelsen ble respondentene spurt om når man bør tenke på å bytte taket. 1 av 3 mener hvert 30. år.

- Et riktig lagt tak holder ofte lengre enn 30 år hvis man er flink til å vedlikeholde det, sier Duus.