Korrupsjonsfristelser

Det er ikke ofte vi hører om korrupsjonssaker tilknyttet virksomheter eller enkeltpersoner i eller rundt byggenæringen. Det betyr likevel ikke at det ikke forekommer.

For det er selvsagt naivt tro at det ikke er noen som latt seg friste til å tjene noen lettjente penger på uærlig vis i en så stor næring. Det finnes tross alt nær 60.000 virksomheter som sysselsetter rundt 260.000 personer innen bygg, anlegg og eiendom. Da vil det dukke opp ting som ikke burde forekomme.

Det er dessuten flere momenter ved byggenæringen som kan gjøre det lukrativt om man ikke klarer å motstå fristelsen til å få inn noen ekstra kroner på kontoen. Dessverre er byggenæringen sterkt rammet av arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Det er også slik i byggenæringen at store summer ofte skifter eier. Dette skjer ved ulike eiendomstransaksjoner, både innen privatmarkedet, men ikke minst innen den profesjonelle delen av markedet. Det er også slik at det innad i et prosjekt er store summer er i sving ved innkjøp av ulike typer byggematerialer og tjenester. Har man ikke kontrollrutiner på plass kan det her være mulig å karre til seg en del av kronene som er i sving. Det har også skjedd ved flere anledninger, og det vil skje igjen.

Det er naturligvis vanskelig å demme opp for alle slike forhold. Innen ethvert ansettelsesforhold og i en handel mellom ulike selskaper må det være en viss grad av tillit mellom partene. Og er det slik at om noen går inn for å bryte denne tilliten, vil det være mulig å lure systemet. Har noen mulighet til å lure til seg relativt store summer med liten risiko for å bli oppdaget kan ofte fristelsen bli for stor.

Kristian Thaysen, som har jobbet mye med antikorrupsjonsarbeid, sier til Byggeindustrien at byggenæringen er en næring hvor det er lett å trikse og mikse på mange måter, og han påpeker at korrupsjonsrisikoen er høy, og høyere enn i mange andre næringer.

Heldigvis finnes det i dag bedre systemer og rutiner for å fange opp om noe ikke er som det skal. Dette er også noe flere virksomheter i byggenæringen nå er bevisste på. Blant annet finnes det selskaper som har sertifisert seg gjennom antikorrupsjonsstandarden ISO 37001. Det er likevel ikke mange som har gått denne veien, og de bør få selskap av flere. Dette er en tematikk som burde engasjere mer enn den har gjort frem til nå. For problemet kan vise seg å være større enn vi i dag har oversikt over. Derfor kan det også fremover bli slik at byggherrene, og spesielt de offentlige innkjøperne, vil stille enda strengere krav til firmaene de samarbeider med skal ha sitt antikorrupsjonsarbeid på plass. Da må man vise til hva man gjør og hvordan man gjør dette. Dersom dette går inn som et krav fra de offentlige byggherrene er dette en tematikk som må løftes høyere opp på agendaen enn hva som skjer i dag.