Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), kan ikke love at kommuner som er rammet av koronakrisen kan få dekket alle ekstra utgifter eller dekket alle tap. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Koronarammede kommuner risikerer å ikke få dekket alle utgifter

Kommuner som har lidd økonomiske tap eller hatt større koronarelaterte utgifter, kan ikke regne med å få dekket alt.

Det bekrefter kommunalminister Nikolai Astrup (H) overfor Klassekampen.

Den første koronastøtten fra staten ble delt ut ganske flatt, selv om det er store forskjeller fra kommune til kommune. Neste gang vil regjeringen gi mer der tapene er størst, men den kan ikke love at det blir helt riktig nå heller, skriver avisen.

– Vil stille opp

– Det er viktig for meg å få fram at vi vil stille opp for kommunene, og at vi er i gang med det. Målet er at den økonomiske støtten treffer så godt som mulig, men det blir vanskelig å ha et system som kompenserer hver enkelt kommune krone for krone, sier Nikolai Astrup.

Han mener det så langt er godt samsvar mellom den støtten kommunene har fått og de utgiftene de har hatt.

Flere kommuner har varslet at de må kutte i velferdstilbud, men Astrup mener det ikke er noen grunn til å kutte i budsjettene.

Kompenserer ekstrautgifter

I en epost til NTB presiserer kommunalministeren at regjeringen hele veien har sagt at de skal kompensere kommunene for ekstrautgiftene de har hatt under koronakrisen, og at det er blitt bevilget 19,2 milliarder kroner.

– Regjeringen vil også dekke alle nødvendige kostnader kommunene har til testing, isolering, sporing og karantene, skriver han.

– Jeg har tett kontakt med kommunesektoren og følger situasjonen nøye. Hvis vi ser at kommunene har behov for mer penger for å håndtere smittesituasjonen, vil vi selvfølgelig vurdere nye tiltak og mer penger, legger han til.