Koordinator for ferjekaiinvesteringer / stabsrådgiver ved Vegavdeling Møre og Romsdal

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist13.03.2017

Har du lyst til å være en del av Vegavdeling Møre og Romsdal, som daglig jobber tett opp mot samfunnet, eller kan du tenke deg nye utfordringer? Da kan vi ha muligheten for deg: Vi har nå ledig stilling i avdelingens stab. Du vil få kontor i våre lokaler i Molde.

Staben har ansvar for et vidt spekter av oppgaver fra HMS, økonomi, støttefunksjoner og saksbehandling til oppfølging av fylkeskommunen, langsiktig planlegging, mindre utredninger og bidrag til styring av vegavdelinga. Liker du å jobbe bredt med lærerike oppgaver og stort kontaktnett, og trives du med å være en sentral brikke i/koordinere komplekse og viktige prosesser, kan dette være jobben for deg. Arbeidsmiljøet er godt, tempoet er høyt og du vil få mange muligheter for faglig utvikling

Hva skal du jobbe med?
Stillingen er todelt. Rundt halvparten av tiden vil du arbeide som koordinator for ferjekaiinvesteringer. Det innebærer at du skal koordinere Statens vegvesen Region midts arbeid med planlegging og utbygging av ferjekaier i forbindelse med nye ferjeanbud. Det vil si å avklare forhold knyttet til teknisk tilstand, levetid, planlegging og utbedring og jobbe med en samlet fremdriftsplan fram til innsetting av nytt ferjemateriell.

Den andre halvparten av tiden skal du arbeide med oppgaver som er tillagt staben. Det innebærer for eksempel at du skal bidra med mindre utredninger, økonomisk styring av vegavdelinga og innspill til utvikling av riks- og fylkesvegnettet i Møre og Romsdal.

Hvem er du?

Du må ha minimum treårig bachelorutdanning, men det er en fordel med masterutdanning. Personer med ulike typer utdanninger kan passe til denne stillingen, men vi er ute etter en person som er:

 • Systematisk og analytisk.
 • Samarbeidsorientert.
 • Tydelig.
 • Meget dyktig til å formulere seg, muntlig og skriftlig.

Vi ser det som en fordel at du har erfaring fra ett eller flere av disse fagfeltene:

 • Prosjektstyring, prosjekt- og møteledelse.
 • Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold el. forvaltning av veg.
 • Saksutredning.

Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte avdelingsdirektør for vegavdeling Møre og Romsdal, Ole Jan Tønnesen, mob: 92029592.

Søk her

Vis flere stillinger: