Kontrollutvalg vil ha gransking av Lan Marie Berg

Kontrollutvalget i Oslo kommune vil ha en gransking av byråd Lan Marie Berg (MDG) etter mange brudd på arbeidsmiljøloven i etater som hun har ansvar for.

Avgjørelsen ble tatt på en møte tirsdag ettermiddag. Bakgrunnen er at det siden 2017 har skjedd minst 820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven på søppelhåndteringsanleggene til Energigjenvinningsetaten (EGE), som Berg som miljøbyråd har øverste ansvar for.

– Det var klar stemning for at det skal gjennomføres en gransking, opplyser sekretariatsleder Reidar Enger i Kontrollutvalget til NTB.

Hvordan undersøkelsen skal innrettes, blir imidlertid ikke vedtatt før på neste møte i Kontrollutvalget 22. oktober. Utvalget har i første omgang vedtatt å be Kommunerevisjonen om å komme med en prosjektskisse til gjennomføringen.

– Ny søppelskandale

– Dette er en ny søppelskandale og framstår som svak etatsstyring fra miljøbyråden, sier leder i Kontrollutvalget Ola Kvisgaard (H) til NTB.

Fredag krevde opposisjonspartiene i Oslo bystyre at Bergs rolle i styringen av etaten granskes. Kvisgaard påpeker at det bare er to og et halvt år siden søppelkrisen i Oslo skapte storm rundt Berg. Den gang ble det avdekket over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno.

Ifølge Kvisgaard kan det nå være snakk om både brudd på arbeidsmiljølov, anskaffelsesregelverk, overdreven bruk av eksterne konsulenter og ansettelser utenfor regelverk i både renovasjons- og energigjenvinningsetaten. Berg har gitt konsulentselskapet Price Waterhouse Cooper (PWC) i oppdrag å granske saken, men det beroliger ikke lederen av Kontrollutvalget.

– Mønster av dårlig styring

– Vi har ingen tid å miste. Uavhengig av det som kommer fram i rapporten fra PWC, ønsker vi at Kommunerevisjonen gjør en selvstendig vurdering, sier Kvisgaard.

– Denne saken er svært alvorlig. Det dreier seg om folk som jobber i en sektor med stort skadepotensial, utdyper han.

Også Arbeidstilsynet har gått inn i saken med krav om å få vite hvor mange lovbrudd Berg har vært kjent med, og hvordan hun er blitt informert av etaten.

Hvilke konsekvenser saken til slutt kan få for Lan Marie Berg, er foreløpig uvisst.

– Men det må være lov å konkludere allerede nå med at vi ser et mønster i dårlig etatsstyring. Det er alvorlig. Det som bekymrer oss, er at dette går ut over kommunens omdømme og kommunens renommé som arbeidsgiver, sier Kvisgaard.

Berg: – Har tatt grep

I en epost til NTB tirsdag sier Berg at hun tar saken svært alvorlig.

– Det skal selvsagt være gode arbeidsforhold i kommunen for absolutt alle. Derfor har jeg tatt grep for å begynne å rydde opp, skriver hun.

Etter å ha mottatt flere anonyme varsler informerte Berg bystyret om saken første gang i april og har tidligere sagt at informasjonsplikten er overholdt. Likevel har hun har holdt tilbake antall brudd på arbeidsmiljøloven – noe flere bystyremedlemmer har reagert på.

– Vi vet ennå ikke hele omfanget av lovbruddene i etaten. Jeg er utålmodig på å komme til bunns i dette, og det er avgjørende at vi har full oversikt, slik at vi kan rydde opp i en uakseptabel situasjon. PWCs rapport skal gi oss klarhet i fakta, og den vil være ferdig i løpet av høsten, skriver miljøbyråden.