Kontrollrådet sterkt medvirkende til utviklingen av norsk betongbransje

Det er flere institusjoner og organisasjoner som hver eneste dag jobber for at norske bygg og norsk infrastruktur realiseres etter visse krav og standarder - slik at konstruksjonene holder den kvalitet og gir den trygghet de skal. Kontrollrådet er blant institusjonene som definitivt har gjort viktige norske konstruksjoner både tryggere og bedre.

Kontrollrådet feirer i disse dager sitt 50-årsjubileum. Det betyr at stiftelsens ledelse og ansatte gjennom fem tiår har bidratt til å utvikle den norske betongbransjen å bli ledende også i internasjonal målestokk – ikke minst er dette noe vi så under byggingen av de enorme betongkonstruksjonene i Nordsjøen.

Det var i 1967 flere bransjeforeninger og datidens kommunaldepartement fant ut at det var på høy tid at man samlet alle kontrollfunksjoner for og rundt betongbransjen i én organisasjon - og dermed ble forløperen til Kontrollrådet stiftet 1. januar 1968. Grunnlaget for Kontrollrådets virksomhet ble hjemlet i en egen forskrift utgitt av departementet, og denne sa at alle som skulle produsere og levere betongprodukter måtte godkjennes av Kontrollrådet.

På den tiden var det nok enkelte som så på dette Kontrollrådet mer som noe mas og noe som ga mye ekstrajobb uten noen reell verdi. Men dette endret seg raskt og hele bransjen så etter hvert verdien av at man ved dette godkjenningsstempelet virkelig kunne bidra til å skille den seriøse delen av bransjen fra de som ikke burde levere betongprodukter.

Etter hvert forandret rammebetingelsene seg og fra 1987 ble det ikke lenger noe krav om godkjenning fra Kontrollrådet - og allerede i 1983 mistet de sin monopolsituasjon til å kunne godkjenne betongvirksomheter. Likevel har Kontrollrådet definitivt holdt stand, og står i dag sterkere enn noen sinne. De har opp gjennom årene stadig utvidet driften, og har nå et langt bredere nedslagsfelt enn tidligere – og jobber blant annet tungt innen asfaltbransjen.

I løpet av årene har også bransjen helt klart sett verdien i arbeidet som er lagt ned gjennom Kontrollrådet og dermed har man stadig økt antall bedrifter som er sertifisert av stiftelsen - og med stadig strengere krav fra både byggherrer, rådgivere og entreprenører - er betongbransjen avhengig av en organisasjon som Kontrollrådet til å løfte og utvikle seg.

Det at Kontrollrådet hele tiden har evnet å fornye seg har medført at organisasjonens tjenester er blitt brukt - og fortsatt har samme viktighet som når den ble etablert for fem tiår siden.

Det er nok mange som ikke har hørt mye om eller kjenner noe til Kontrollrådet eller hva de jobber med. Det er likevel betryggende at dette organet gjennom alle disse årene på sin måte har bidratt til å gjøre både betongbransjen bedre - men ikke minst også i stor grad har bidratt til at vi har så mange flotte, gode og trygge betongkonstruksjoner, som vi på en eller annen måte benytter oss av hver eneste dag.