Kontrollingeniører drift og vedlikehold

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist07.04.2015

Vegseksjonen i Sør-Trøndelag har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i fylket og mindre/mellomstore investeringsprosjekt på samme vegnett. Seksjonen har 39 medarbeidere med kontorsted i Statens Hus i Trondheim, Heimdal, Støren, Hitra og Åfjord. Det er nå inntil 5 ledige stillinger som kontrollingeniør for drift og vedlikehold av riks-fylkesvegnettet i ulike driftskontraktsområder.

Det er ledige stillinger som kontrollingeniører i følgende driftskontraktsområder:

  • 1 kontrollingeniør i driftskontrakt 1601 Fosen aktuelt arbeidssted Trondheim/Fosen
  • 1 kontrollingeniør i driftskontrakt 1603 Orkdal aktuelt arbeidssted Trondheim/Støren
  • 1 kontrollingeniør i driftskontrakt 1606 Trondheim/Malvik arbeidssted Trondheim
  • 2 kontrollingeniører i driftskontrakt 1609 Trondheim og refusjonsavtalen 1610 Trondheim arbeidssted Trondheim

Vi ber søkere presisere i søknaden om de søker på en kontrollingeniørstilling i et bestemt geografisk område eller er interessert i stilling i alle de aktuelle områdene.

Hva skal du jobbe med?
Arbeidsoppgavene til en kontrollingeniør i Statens vegvesen er:

Rapportere til byggeleder på kontrakten, og bistå byggeleder i blant annet oppfølgingen av kontrakten med entreprenøren.

Gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten. Kontrollene må påregnes utført til alle døgnets tider i all slags vær, avhengig av oppståtte værsituasjoner. Det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller. Eksempler på kontroller som skal utføres er bl.a friksjonsmåling vinterstid, sjekke at brøytebilene overholder krav til syklustid, måle istykkelsen på veg, sjekke utført kantslått og plenklipp, sjekke at stikkrenner og kummer ikke er oppslammet ut over krav, sjekke skogrydding, siktrydding og vegens frie rom , sjekke hullapping av veg og oppgrusing av grusveger, sjekke renhold av veg, skilt, støyskjermer og brufuger.

Utarbeide gode kontrollplaner, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater.

Redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter.

Utføre kontrolloppgaver i området, som ikke omfattes av driftskontrakten.

Gjennomføre tilstandsregistrering av veg og tilhørende objekter.

Kontrollingeniør for investeringsprosjekter i vegseksjonen i aktuelle geografiske ved behov

Innmelding og behandling av data i NVDB.

Bistå til følgebilkjøring av spesialtransport med behov for brustenging

Være byggeleders faste stedfortreder.

Følge opp og understøtte HMS-arbeidet innenfor kontraktsområdet

Kontrollingeniørene skal inngå i vinter- og sommer beredskapsvakt på seksjonen.

Hvem er du?
Det kreves bachelorgrad som ingeniør innenfor byggfag, fortrinnsvis med vegrelaterte fag. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
Det er en fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av veg men nyutdannede kan også søke. 

Du må ha førerkort klasse B. 

Du bør ha erfaring med bruk av dataverktøy og interesse for å lære deg etatens fagsystemer. 

Interesse for drift og vedlikehold av veg vil bli vektlagt.

Søkere med utdanning fra utlandet må kunne fremvise NOKUT godkjenning av utdanningen tilsvarende kravet i annonsen.

Vi søker personer som har lyst til å jobbe ute i kontraktsområdene og som trives med selvstendige og praktiske oppgaver. Som kontrollingeniør vil man jobbe både i team og alene. Dette krever at du er strukturert og at du liker å planlegge din egen arbeidshverdag. Det er viktig at du trives både i eget selskap og i samarbeid med kolleger og at du kommuniserer tydelig både muntlig og skriftlig. Vi legger vekt på å ha et godt og utviklende arbeidsmiljø og ønsker at du bidrar aktivt til en positiv arbeidshverdag.

Lønn:
Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt gode muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet:
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av seksjonsleder Endre Rudolfsen, mobiltlf. 924 25 625 eller Prosjektleder Drift/vedlikehold Audun Vognild 997 42 497.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk stilling

Vis flere stillinger: