Kontrollingeniør - vikariat

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist11.05.2018

Til vår driftsseksjon har vi ledig et vikariat som kontrollingeniør, og vi ønsker deg med kompetansen i orden - enten den er av formell og/eller praktisk karakter. Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende innenfor et sterkt fagmiljø. Driftsseksjonen i vegavdeling Hedmark har ansvar for 7 driftskontrakter som til sammen omfatter 3744 km riks- og fylkesveg. Arbeidssted for stillingen er Hamar.

Vegavdeling Hedmark har på vegne av Staten og Hedmark fylkeskommune ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet i Hedmark. Oppgavene til vegavdeling Hedmark er i sterk vekst, budsjettert omsetning i 2018 er ca. 1.300 millioner kroner.

Vegavdeling Hedmark er en kreativ og effektiv organisasjon som vektlegger humor og arbeidsglede. Vi er profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende med kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekter av oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Kontraktsoppfølging i driftsfasen i samarbeid med byggeleder
 • Utarbeidelse og gjennomføring av kontrollplaner
 • Arbeid med helse, miljø og sikkerhet
 • Kontakt med entreprenør, naboer og berørte parter

Kvalifikasjonskrav

Relevant bakgrunn og utdanning for stillingen kan for eksempel være fra bygg og anlegg, geologi/geoteknikk, eiendom/jordskifte, vann og avløp, landskapsutforming eller geomatikk/landmåling.

 • Relevant utdanning fra fagskole, høgskole eller universitet
 • Dersom du har sterk og allsidig praksis kan det fravike kravet om formell utdanning
 • Evne til å arbeide selvstendig i samarbeid med andre fagmiljø
 • Det er viktig for oss at du er strukturert, trygg og har godt humør
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, ber vi om en autorisert oversetting av dine papirer og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Lars Alhaug, telefon 40 28 09 10

Søk stilling

Vis flere stillinger: