Kontrollingeniør - Kirkenes

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeFinnmark
StedKirkenes
Søknadsfrist20.03.2015

Statens vegvesen Region nord søker en kontrollingeniør med kontorsted Sandnes (Kirkenes). Arbeidet innebærer oppfølging av drift- og vedlikeholdskontrakter på fylkes- og riksveg nettet i hele Sør-Varanger og deler av Nesseby til Varangerbotn. Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling Finnmark.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av kontrakter innen drift og vedlikehold av vegnettet. Oppfølgingen utføres gjennom:
  • Stikkprøvekontroller
  • Registreringer
  • Friksjonsmålinger ved bruk av elektronisk utstyr
  • Utarbeidelse av kontrollplaner.

Andre administrative forvaltningsoppgaver som fakturabehandling, HMS oppfølging kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller annen relevant utdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes. Det forutsettes at du behersker norsk muntlig og skriftlig, og har gode generelle ferdigheter i bruk av IT verktøy. Krav om førerkort kl B.


Vi vil vektlegge
god fagkunnskap innen oppfølging, gjennomføring og vedlikehold av vegnettet, samt evne til å skape god kontakt og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere og brukerne av vegnettet.


Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Tor Inge Hellander, tlf 91 24 88 84 eller e-post tor.hellander@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk på jobben her

Vis flere stillinger: