Kontrollingeniør for tunnelutbedring

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMåndalen
Søknadsfrist04.09.2016

I Statens vegvesen Region midt er det ledig stilling som kontrollingeniør for tunnel. Du skal være tilknyttet tunnelutbedringsprosjektet E136 Innfjord- og Måndalstunnelen. Prosjektet omfatter full utskifting av alle elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutrustning samt vann- og frostsikring. Det vil også bli laget nye snunisjer og støpt betongrekkverk gjennom hele lengden av tunnelene

Du får kontorstedsted på prosjektkontoret til tunnelrehabiliteringsprosjektet i Måndalen. Etter at tunellrehabiliteringsprosjektet er fullført i 2018 vil du bli overført til andre prosjekt i Statens vegvesen Region midt.

Hvis du må ukependle tilbyr vi bolig ved prosjektet. Du kan få mobilitetsavtale etter våre regler og nærmere avtale.

Hva skal du jobbe med?

Som kontrollingeniør har du ansvar for å bistå byggeleder i oppfølging av entrepriser. Det innebærer at du i hovedsak skal:

 • Følge opp arbeidene og utføre eller få utført teknisk stikkprøvekontroll av arbeidene innenfor eget ansvarsområde. Kontrollen skal utføres i henhold til byggherrens kontrollplan.
 • Følge opp entreprenør i byggefasen.
 • Gjennomføre kvalitets- og kostnadskontroll.
 • Medvirke i byggemøtene.
 • Utarbeide og følge opp kontrollplaner.
 • Behandle tekniske avklaringer og endringer.
 • Støtte byggeleder i oppfølgingen av HMS.
 • Være i kontakt naboer og andre berørte parter.
 • Bidra i oppfølging av prosjektets Webhotell.

Hvem er du?

 • Du har treårig relevant ingeniørutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høyskole.
 • Du bør ha relevant erfaring fra tunnelarbeid. Vi legger spesielt vekt på at du har erfaring med bergsprengning og vann- og frostsikring med sprøytet PE-skum.
 • Personlig egnethet blir spesielt vektlagt. Du er selvstendig og systematisk, håndterer stress godt og samarbeider bra med andre. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Da du vil ferdes til og fra prosjektet må du ha førerkort klasse B

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Hva kan vi tilby?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Reisetid, overtid og fleksitid
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

For mer informasjon om stillingen- ta kontakt med prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf: 71274180 - mob: 91346388.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk her