Kontrollingeniør drift og vedlikehold - Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og ser dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist07.09.2016

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. Vi søker kontrollingeniør til driftskontrakt Sør- Salten. Stillingen er knyttet til drift og vedlikeholdsseksjonen ved Vegavdeling Nordland, og har kontorsted Bodø.

Som kontrollingeniør er dine sentrale arbeidsoppgaver:

  • Kontroll og oppfølging av kontrakt mot entreprenør med fokus på teknisk kvalitet, SHA, mengdekontroll og målebrev.
  • Kontroll av teknisk kvalitet, stikkprøvekontroll og kontroll av dokumentasjon.
  • Medvirke i oppfølging av kontrakt ved utarbeidelse av tilbudsdokumenter, delta i byggemøter, kontakt mot offentlige etater, -naboer og andre berørte parter.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn:

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eller annen relevant utdanning, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes.

Vi vil vektlegge at du har relevant erfaring og kompetanse innen fagområdet, samt evnen til god kommunikasjon og samhandling både internt og eksternt. Det er ønskelig at du bidrar med initiativ og engasjement i arbeidshverdagen og er bevisst verdien av profesjonell atferd overfor kollegaer, entreprenører og brukere av vegnettet. Det forutsettes at du behersker norsk muntlig og skriftlig, og har gode generelle ferdigheter i bruk IKT verktøy. Stillingen krever førerkort kl. B

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Lars Petter Kaski på tlf. 755 52 846 / 48 26 55 49 eller e-post: lars.kaski@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk her

Vis flere stillinger: