Kontroll-kritikk til Hadeland vgs-utbygging

«Administrasjonen ikke har fulgt egne retningslinjer og eget kvalitetssystem», heter det i en rapport om utbyggingen av Hadeland videregående skole.

Rapporten ble presentert for Fylkestinget i Oppland fikk i forrige uke. Det er Innlandet Revisjon IKS som har utarbeidet rapporten etter å ha sett på hele byggeprosessen fra 2005 til 2012.

Oppland Arbeiderblad skriver at rapporten er kritisk til styringen av prosjektet, og kommer med kritikk av både prosjektleder og styringsgruppen. Den viser også at noen prosedyrekrav ikke ble fulgt i anbudsprosessen, og avslører også hastverk i forbindelse med innkjøp av inventar og utstyr.

Flere av fylkestingspolitikerne utrykte bekymring for rapporten, og understreket viktigheten av å ta lærdom av den med tanke på flere store fylkeskommunale utbygginger som er på gang.