KontraktsrådgiverBane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

FirmaBane NOR
FylkeViken
StedDrammen
Søknadsfrist12.10.2020

Norges største samferdselsprosjekter er i gang, og du har muligheten til å være med!

Vi søker kompetente og ambisiøse kontraktsrådgivere til stort og utfordrende prosjekt i Drammen.

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Vestfoldbanen, Follobanen, Ny togtunnel Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og andre større prosjekter ut fra Oslo i retning Fredrikstad og Hamar. I tillegg har vi flere prosjekter i Bergensområdet, langs Gjøvikbanen og i Trøndelag.

Våre kontraktsrådgivere følger opp prosjekter tett og bidrar i arbeidet med å utarbeide og følge opp kontrakts- og anskaffelsesprosesser. De leder forhandlinger og evalueringer, samt bidrar i den løpende oppfølgingen av de store entreprisekontraktene og øvrige kontrakter i prosjektene.

Har du lang erfaring med å jobbe med kontrakter? Eller er du kanskje i begynnelsen av din karriere? Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!

Bane NORs utbyggingsprosjekt nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen (UDK) er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen. Prosjektet består av flere total- og utførelsesentrepriser som dels er kontrahert og dels skal kontraheres. Konkret skal UDK bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen, samt oppgradere Drammen stasjon med ny plattform og bedre atkomst. Prosjektet startet byggearbeider i 2019, og vil, sammen med prosjektet Nykirke – Barkåker, sørge for at det blir sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo når det er planlagt ferdig i 2024. Prosjektet har en totalramme på ca. 13 milliarder kroner. UDK er en del av Utbyggingsportefølje Sør som også omfatter Utbyggingsprosjektet Nykirke-Barkåker, en rekke mindre utbyggingsprosjekter og tidligfase planprosjekter.

Arbeidssted for prosjektet UDK vil være Drammen. Arbeidssted for øvrige av Utbyggingsportefølje Sør sine prosjekter vil kunne være Tønsberg eller andre lokasjoner innen Utbygging. Noe reisevirksomhet mellom lokasjoner vil måtte påregnes.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter
 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontrakts dokumenter
 • Lede og koordinere tilbuds evalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjekt-ledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller ingeniør/sivilingeniør, alternativt økonom, med relevant erfaring innen kontraktsoppfølging
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Kunnskap og erfaring med kontrakts oppfølging av utførelsesentrepriser (NS 8405), totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 15) og rådgiverkontrakter
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre- eller entreprenørbransjen
 • Vi ønsker at du har kompetanse innen relevante IKT- verktøy, som ulike konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og PIMS
 • Erfaring med tverrfaglige prosjekter, fortrinnsvis innen bygge- anleggs- eller offshorebransjen
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av ulike tekniske grensesnitt
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • For å lykkes i rollene er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du trives i en hektisk hverdag og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Johansen

Leder kontrakt og anskaffelser Utbygging Vestfoldbanen

474 74 080

per.gunnar.johansen@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: