Kontraktsrådgiver

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens Vegvesen Region øst
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist08.10.2013

Vegavdeling Hedmark har på vegne av Staten og Hedmark fylkeskommune ansvaret for drift og vedlikehold, samt utbygging av vegnettet i Hedmark. Dette innbefatter prosjektering og bygging av små og mellomstore vegprosjekter. Statens vegvesen kjøper alle konsulent- og entreprenørtjenester i markedet. Vegavdeling Hedmark omsatte for ca. 780 millioner kroner i 2012.

Ved å ansette kontraktrådgiver ønsker vi å styrke vårt arbeid med å følge opp og utvikle de kontrakter vi har mot konsulent- og entreprenørmarkedet. Stillingen er organisatorisk tilknyttet utbyggingsseksjonen, men skal også bistå driftsseksjonen på samme måte. Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende innenfor et sterkt fagmiljø.


Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Byggeleders støttespiller i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbudskonkurranser. Herunder vurdere hvilken kontraktsform som passer det enkelte prosjekt
 • Yte bistand til og gjennomføre kontraktsoppfølging
 • Være rådgiver i kompliserte kontraktspørsmål, herunder delta i byggemøter
 • Overvåke og utvikle entreprenørmarkedet
 • Drive opplæring av byggherrepersonell

 

 

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Økonomisk, juridisk eller teknisk utdannelse på universitet/høyskolenivå, minimum 3 år
 • Erfaring fra byggeledelse og bygge- og anleggskontrakter
 • Kjennskap til anleggsbransjen
 • Erfaring med forhandlinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode personlige egenskaper vil bli vektlagtEn god og mangfoldig arbeidsplass

Vegavdeling Hedmark er en kreativ og effektiv organisasjon som vektlegger humor og arbeidsglede. Vi er profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende med kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekter av oppgaver.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Lønn

Vi tilbyr lønn etter nærmere avtale i henhold til etaten sin lønnspolitikk. Overtid og reisetid utenom arbeidstid godgjøres etter egne satser. Vi har fleksitidsordning. Reise – og kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ. Vi tilbyr gode velferdsordninger og mulighet for kompetanseutvikling. I Statens vegvesen har du en meget god pensjons- boliglånsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte leder av seksjonen, Cato Løkken, tlf. 992 04570.


Søk stilling via link på denne siden:

http://vegvesen.easycruit.com/vacancy/1050429/8185?iso=no

Vis flere stillinger: