Kontraktsrådgiver Tønsberg

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

FirmaBane NOR
FylkeVestfold og Telemark
StedTønsberg
Søknadsfrist12.10.2020

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter.

Prosjektporteføljen på ca. 240 milliarder kroner inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, dobbeltspor på Østfold-, Vestfold- og Dovrebanen, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca.135 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstillt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart og flere står for tur i årene fremover. Bane NOR fortsetter for tiden sitt arbeid med planavklaringer gjennom kommunedelplan og/eller reguleringsplanvedtak på gjenstående strekninger mellom Tønsberg og Larvik samt hensettingsanlegg i Drammen og Tønsberg, for senere utbygging

Stillingen rapportere til leder kontrakt og anskaffelser.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Gi faglig støtte og bistå med kontraktsoppfølging (entreprisekontrakter og rådgivingskontrakter)
 • Delta i ulike prosesser rundt avtaleinngåelser
 • Bistå prosjektet med råd og vurderinger knyttet til entrepriserett
 • Bistå prosjektleder og prosjektsjef i forhandlinger og eventuelle tvister med leverandør
 • Bidra i prosjektenes strategiarbeid
 • Bidra innen administrative rutiner innenfor kontraktsrådgivers fagområde
 • Arbeidsoppgaver og ansvar vil tilpasses etter kompetanse og erfaring

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor ingeniør-/ sivilingeniørfag, økonomi, juss eller administrasjon.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Erfaring med utforming av kontraktgrunnlag og kontraktsbestemmelser
 • Erfaring med oppfølging av entreprisekontrakter eller komplekse tekniske system
 • Erfaring med standardkontrakter for entrepriseforhold gjerne også NTK-baserte kontrakter
 • Erfaring med arbeid på samferdselsprosjekter eller tilsvarende er en fordel

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, ønske om å jobbe i tverrfaglige team og tar naturlig eierskap som prosessleder
 • Du er effektiv, tar initiativ og kan jobbe selvstendig
 • Du er resultatorientert, strukturert og nøyaktig
 • Du er sosial og bidrar i et aktivt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • En mulighet til å være med å bidra til å utføre samfunnsoppdraget til Bane NOR. I Bane NOR Utbygging blir du en del av en prosjektorganisasjon og du vil være med å levere store og sammensatte samferdselsprosjekter
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger og tverrfaglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Johansen

Leder kontrakt og anskaffelser Utbygging Vestfold

474 74 080

per.gunnar.johansen@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: