Kontraktsleder Sør-Salten

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,8 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 2 550 ansatte, hvorav 1 600 fagarbeidere og 950 funksjonærer.

Firma Veidekke Infrastruktur
FylkeNordland
StedReipå
Søknadsfrist30.08.2020

Forretningsområdet Drift og Vedlikehold er tilstede i hele landet, og til vår driftskontrakt i Sør-Salten søker vi nå en driftig anleggsleder. Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sidearealer og utstyr.

Kontrakten strekker seg fra Kjerringøy i nord til Jektvik i Sør. Østover strekker vi oss til Saltdal. Det kan være en fordel at du har lokal tilhørighet eller har god kjennskap til distriktet. Vi har kontor på Reipå og i Vesterli. Som kontraktsleder er det er viktig at du er tilstede ute på kontraktene, så fleksibilitet i forhold til reisevirksomhet er viktig.

Arbeidsoppgaver

Som kontraktsleder er du leder av driftskontrakten. Du har ansvar for sikker og lønnsom drift, herunder arbeidsgiveransvar og økonomiansvar. I tillegg har du overordnet ansvar for de underentreprenører som utfører arbeid på vegne av oss. Du skal tilrettelegge for, og ta vare på, kollegaene dine, og bidra til å utvikle de slik at de kan få gjøre mer av det de er gode på ute i kontrakten. Vi er engasjert og kunnskapsrik gjeng med ca. 10 erfarne medarbeidere som jobber godt sammen i team. Involverende planlegging er en naturlig del av styringen av kontrakten. Du vil inngå i ledergruppen til prosjektsjef for Drift og Vedlikehold Midt-Nord.

Kvalifikasjoner

Du har kompetanse og erfaring innen ledelse, planlegging og gjennomføring. Vi ser gjerne at du har erfaring fra arbeid med komplekse kontrakter slik at vi kan etterleve plikter, ivareta våre rettigheter og plikter og følge opp krav fra byggherre. Samtidig tror vi at du vil kunne lykkes godt i rollen med engasjement, læringsvilje, gjennomføringsevne og kremmerånd.

Vi tar det som en selvfølge at du er en trygg databruker som gjerne ser etter nye, mer effektive måter å løse oppgaver på – og gjerne deler dine erfaringer og forslag med andre. Teknisk bakgrunn som ingeniør eller fra teknisk fagskole er ønskelig, men har du annen utdanningsbakgrunn og/eller relevant erfaring er du også velkommen som søker. HMS sitter i ryggmargen hos deg, og du er derfor en naturlig rollemodell for en god sikkerhetskultur og en god tilbakemeldingskultur.

Selv i en hektisk arbeidshverdag finner du tid til å skape et godt og raust arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer, samtidig du bygger oppunder og ivaretar gode relasjoner også eksternt – med våre kunder og samarbeidspartnere.

Profil

Å drive en driftskontrakt i Veidekke er en kompleks og spennende jobb. Det er viktig at du er forretningsorientert, og hele tiden har et øye for effektiv og lønnsom drift.

Vi ønsker oss en leder som er glad i folk. Du forstår at det er gjennom samarbeid at vi finner de beste løsningene, både med kollegaer i Veidekke og alle våre samarbeidspartnere og kunder.

Veidekkes verdier, Profesjonell – Redelig – Entusiastisk – Grensesprengende, er viktige for oss, og for å bli en av oss må du kunne stå for disse. Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser, samtidig som du er lagspiller som evner å lede gjennom involvering, tydelige mål og Veidekkes verdier. I Veidekke får du ansvar om du tar ansvar.

Vi tilbyr

Som kontraktsleder vil du gå inn i en spennende og utfordrende stilling i et selskap og et forretningsområdet hvor vi jobber fokusert med stolte og dyktige medarbeidere, som både skal levere kvalitet til kunden og være lønnsom for våre eiere.

Du får bidra aktivt til utvikling av forretningsområdet drift og vedlikehold, og vil bli en del av en organisasjon med en involverende samarbeidsform. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle kollegaer få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet.

Kontaktperson

Hans Idar Rendall

Telefon 977 06 206

Søk stilling

Vis flere stillinger: