Kontraktsjus for ingeniører

StedOslo, Norge
ArrangørTekniske Foreningers Servicekontor
Fra26.11.2014
Til27.11.2014
TidspunktOnsdag kl 8.30 - torsdag kl 15.30

I dette kurset vil vi sette fokus på:

– Basisreglene om inngåelse og tolkning av kontrakter

– Intensjonsavtaler, rammeavtaler og betingede avtaler

– Hvordan endre innholdet av kontrakten

– Hvordan unngå å gjøre de elementære feilene ved  håndtering av kontrakter?

– Sanksjonering av forsinkelser og mangler

– Bileggelse av tvister

– Kontraktsadministrasjon B

Foreleser: Professor dr juris Lasse Simonsen

De fleste yrkesgrupper – enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, eller andre – vil fra tid til annen måtte håndtere kontrakter og tvister knyttet til kontrakter. Uansett på hvilket nivå i organisasjons- eller firmahierarkiet man befinner seg, og uansett om man er innenfor offentlig eller privat sektor, vil innsikt i kontraktsretten være helt nødvendig for å skjøtte slike problemer på en forsvarlig måte.

Dette kurset er utformet med sikte på å formidle den grunnkunnskapen som man trenger for å kunne inngå, forstå og håndtere kontrakter av ulike typer. På kurset vil det bli gjennomgått typiske basiselementer i profesjonelle kontrakter, så som avtaleinngåelsen, tolking av kontrakter, krav om endringsarbeider, forsinkelse og mangler.

Dessuten vil det bli fokusert på aspekter ved inngåelse og behandling av kontrakter hvor det erfaringsmessig gjøres feil og hvor det derfor er behov for økt juridisk innsikt.

Temaene som tas opp, er ikke knyttet til én bestemt kontrakttype. Tvert imot vil forskjellige kontrakttyper bli berørt, så som leveransekontrakter (hvor kanskje NL- og NLM-standardene er brukt), entreprise (hvor gjerne NS-kontraktene er tatt i bruk) og prosjekteringskontrakter (hvor også NS-kontrakter ofte benyttes). Erfaring viser at selv om de enkelte kontraktene har sine særegenheter, vil grunnproblemene gjerne være de samme.

Stoffet vil bli søkt formidlet på en enkel og oversiktlig måte, med bruk av power point og eksempler fra det praktiske liv.

Det vil under hele kurset bli rikelig anledning for kursdeltakerne til å stille spørsmål og diskutere rettslige problemstillinger ut fra egne erfaringsgrunnlag.

For mer informasjon og påmelding