Kontraktsingeniør

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.300 ansatte og en omsetning på 20 milliarder kroner (2012). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Distrikt Fjell er den største enheten i Veidekkes anleggsvirksomhet og omsetter for over 1 mrd i året. Vi er en komplett underjords- og fjellentreprenør som er mobil, det vil si at vi har hele Norge som markedsområde.
Våre prosjekter er i tilknytning til samferdsel, industri, vannkraft og infrastruktur. Vi har i dag flere store og kompliserte prosjekter som i tillegg til sprengningsarbeider omfatter grunn og betongarbeider. Distrikt fjell har samarbeidsprosjekter med Veidekke Entreprenad i Sverige og internasjonale aktører. Vi har i dag ca 300 medarbeidere og planlegger for vekst.

Fjell tilbyr:
Et bredt spekter av prosjekter og faglige utfordringer.
Spennende prosjekter innen samferdsel, vannkraftutbygging og industriprosjekter som:, Tunnelprosjekter på veg og jernbane, komplekse infrastruktur prosjekter i storbyer, vannkraftprosjekter på fjellet i vill og vakker natur. Samarbeid internasjonalt gjør det mulig å ligge i front på teknologi og utvikling.