Ståle Døhl (til venstre) og Espen Jensen i Craneway har opparbeidet et godt feste i kranmarkedet. Foto: Craneway.

Kontrakter i kø for Craneway

– Vi ser lyst på de neste årene og mange prosjekter vi skal jobbe med, sier salgs- og markedssjef Ståle Døhl.

Sammen med daglig leder Espen Jensen, forteller han om store prosjekter hvor Craneway har kontrakter.

– Et av prosjektene er Livsvitenskapssenteret i Oslo, hvor vi har bestilling på leie av syv store kraner. Det er stor byggeaktivitet i offentlig sektor, og mange store prosjekter det er interessant å være med på. Ikke minst skal mange veiprosjekter i gang, likeså sykehusbygg og noen hoteller. Vi har eksempelvis fått en kontrakt på byggingen av hotellet TH Snø, rett ved siden av alpinhallen på Lørenskog, sier Ståle Døhl.

Sykehuset i Drammen

Byggingen av det nye sykehuset i Drammen er også i gang, et prosjekt der Craneway er med i anbudskonkurransen.

– Vi har allerede kontrakter på to kraner til grunnarbeidet i dette prosjektet, sier Espen Jansen.

Selv om Coronasituasjonen har medført endringer i bygg- og anleggsmarkedet, har ledelsen i Craneway god tro på tiden fremover.

– Store ordrereserver

– Vi har noen store ordrereserver på salg av kraner denne høsten, og på vårparten i 2021. Blant annet har vi solgt kraner til både verftsindustrien og fiskeindustrien, sier Døhl, som også forteller at

Craneway har en avdeling i Odda som skal dekke Vestlandet samt Nord-Norge.

– I nord har vi kraner på utleie i Tromsø og i Bodø. På Vestlandet har vi kraner på utleie i Stavanger og Haugesund, og vi satser mot markedet i Bergen, sier Døhl.

God bunnlinje

Craneway ble etablert i februar 2015, og med unntak av ett år har selskapet levert positive tall på bunnlinjen

– Vi tar sikte på å omsette for 100 millioner kroner i året innen 2022, en vekst på om lag 15 prosent, sier Jensen