Kontorsjef på geodataseksjonen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist17.11.2014

Statens vegvesen har utfordrende oppgaver og gjennomføringskraft

- vi trenger din kunnskap og ditt pågangsmot!

Geodataseksjonen består av 44 medarbeidere med bred og høy kompetanse på innsamling, forvaltning og utvikling av data og systemer innenfor fagområdet geodata/geomatikk. Vi yter faglig bistand til ulike fagmiljøer i hele Statens vegvesen.

Stillingens arbeidsområde:

Som kontorsjef for våre medarbeidere i Oslo og Moss vil du ha kontor plass i Oslo og jobbe med følgende oppgaver:

 • Personalledelse for medarbeidere i Moss og Oslo
 • Tilstedeværelse på disse to plassene ut fra en avtalt plan
 • Stedfortreder for seksjonssjef i ferier ol
 • Avlaste seksjonssjef med administrative oppgaver
 • Bidra til og følge opp samhandling på seksjonen
 • Ansvar for utarbeidelse og prosess rundt årsplanarbeidet på seksjonen
 • Prosjektledelse av interne og eksterne utviklingsprosjekter
 • Faglig bidrag til nasjonal og internasjonal standardisering og initiativ

I vårt lederarbeid har vi bistand til samhandling, faglig koordinering og oppgaveløsning av tre fagkoordinatorer som bidrar til en felles og enhetlig oppgaveløsning på våre kontorsteder i Lillehammer, Hamar, Oslo og Moss. Kontorsjefen inngår i seksjonens ledergruppe sammen med seksjonssjefen og fagkoordinatorene og rapporterer til seksjonssjef.

Du vil jobbe selvstendig med god forankring i faggrupper, der tett samarbeid med kolleger sikrer gode faglige løsninger. Det er avgjørende at du kan bidra med forvaltning og tilrettelegging av data inne på kontoret i perioder med stort arbeidspress. Noe reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Vi ønsker at du

 • har mastergrad med geomatikk og forvaltning av geodata som vesentlig del av fagkretsen.
 • har erfaring fra fagområdet og interesse for å utvikle deg selv som leder i en stor organisasjon
 • personer med bachelorutdanning og dokumenter erfaring fra tilsvarende virksomheter og ledelseserfaring kan også komme i betraktning til stillingen

I vårt forvaltningsarbeid benytter vi moderne verktøy som NovaPoint, ArcGIS, GISLINE, FME og egenutviklede programsystemer som støtter Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er avgjørende at du kan dokumentere kunnskap i minst ett av våre forvaltningsverktøy og kjennskap til SOSI og XML/GML. I Statens vegvesen blir du en del av en utpreget delekultur. Du kan alltid få faglig veiledning både fra andre ledere og kollegaer, og du blir godt ivaretatt gjennom ryddige og solide regelverk. Selv om arbeidsmengden kan være stor, vil vi at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte, og du får tilgang på goder som er viktig for den livssituasjon du er i.

Stillingen lønnes etter avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Det trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte seksjonssjef John Mikalsen, tlf. 951 99002 eller kontorsjef Harald Wethal, tlf. 957 60266.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: