Konteinere berget i stormen

To konteinere som tilhører Elkem Salten, var søndag kveld tauet til lands etter å ha drevet rundt på havet siden middagstider lørdag. De gjorde ingen skader på merder, som fryktet.

Salten politidistrikt har ikke deltatt aktivt i arbeidet med å berge konteinerne, men kunne søndag kveld fastslå at den tredje konteineren var sunket, mens den fjerde kanskje ikke har vært på havet i det hele tatt.

Elkem Salten må nå telle lageret for å finne ut om de savner en fjerde container.

Da det blåste på det verste lørdag, fryktet man at et oppdrettsanlegg som tilhører Marine Harvest, skulle bli skadet av de store stålkonteinerne. Mannskaper ble mobilisert for å hindre at det skulle skje en ulykke ved merdene.

Søndag kveld så det ikke ut til at de store stålkonteinerne hadde gjort noen skade.