– Dette er vår første kontrakt om boliger til Betonmast og vi er svært fornøyd med denne avtalen om leveranser for 2015, sier adm. dir. Frank Hestås til Byggeindustrien.

Foto: Sindre Sverdrup Strand

Konsmo Fabrikker skal levere 72 rekkehus til Betonmast

Konsmo Fabrikker AS har inngått en avtale om leveranse av 72 rekkehus til Betonmast Romerike AS.

Betonmast skal benytte Konsmohus som leverandør av byggesett i egen totalentreprise med USBL.

Første byggetrinn er planlagt med oppsett grunn/betongarbeider i inneværende år.

– Dette er vår første kontrakt om boliger til Betonmast og vi er svært fornøyd med denne avtalen om leveranser for 2015, sier adm. dir. Frank Hestås til Byggeindustrien.

Konsmo produserer også moduler i forbindelse med et annet prosjekt for Betonmast, en ny rigg i forbindelse med nytt hotell på Flesland i Bergen.