Anders Danielsson og Ståle Rød på besøk på byggeplassen. Foto: Skanska

Konsernledelsen besøkte Skanskas sikkerhetsuke

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inviterte onsdag toppledelsen i Skanska globalt til å besøke prosjektet Tomtebrygga i Bjørvika i Oslo i forbindelse med Sikkerhetsuka.

Skanska Norge, skriver i en pressemelding, at de har hatt en svært positiv utvikling på HMS de siste årene, noe som blant annet har ført til at de i 2017 hadde den laveste H1-verdien i hele Skanska-konsernet. Samtidig er både Rød og Anders Danielsson, Skanskas globale konsernsjef, krystallklare på at de ikke er i nærheten av å være i mål enda.

- Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi når målet om null skader og ulykker på våre prosjekter. Vi må bli flinkere til å bry oss om hverandre, si fra når vi ser noe som kan være farlig og lære av de rundt oss. Dette gjelder ikke bare oss i Skanska, men hele bransjen, sier Rød i pressemeldingen.

Men han er også stolt over den enorme innsatsen som legges ned i alle ledd i Skanska for at det målet skal bli realisert. Ett av prosjektene Rød trekker frem er nettopp Tomtebrygga.

- Jeg synes det er flott å se hvordan prosjektteamet jobber systematisk med HMS her på Tomtebrygga. De er flinke til å involvere alle som jobber på prosjektet, har et tydelig fokus på de seks dødsrisikoene og iverksetter konkrete tiltak for å håndtere disse.

En av dem som kjenner HMS-utfordringene fagarbeiderne på prosjektet står overfor, er Magnus Bergskaug. Han er senior produksjonsleder på Tomtebrygga og har vært tungt involvert i planleggingen og gjennomføringen av Skanskas 14. sikkerhetsuke. 36-åringen deltar i år på sin femte sikkerhetsuke og har et stort engasjement for HMS.

- HMS er vår første prioritet gjennom alle årets uker. Det høres kanskje ut som en klisjé, men det er virkelig ikke det. Vi vet hvilke krefter som er i sving på en byggeplass og jobber med å håndtere dem hver eneste dag. Samtidig er det bra at vi har en uke hvor vi får muligheten til å trekke frem noen sentrale problemstillinger og utfordringer knyttet til HMS, og reflektert litt ekstra rundt dem, forteller Bergskaug.

- Under Sikkerhetsuka 2018 har vi valgt å koble aktivitetene våre opp mot risikoforståelse. Alle som er involvert i prosjektet må vite hva som er farlig og helseskadelig, og hvordan de håndterer risiko. Vi har derfor satt ekstra fokus på daglig jobbrief hvor vi har gått gjennom hvilke av de såkalte seks dødsrisikoene vi står overfor i den fasen av prosjektet vi nå er i, legger han til.

Bergskaug legger ikke skjul på at byggeplassens beliggenhet midt i hjertet av Bjørvika har vært en utfordring. En trang byggetomt, en rekke andre byggeprosjekter i umiddelbar nærhet og svært mange myke trafikanter er noen av sikkerhetsutfrodringene de må håndtere i en hektisk arbeidshverdag.

- Vi har hatt fokus på løfteoperasjoner og logistikk helt fra planleggingsfasen. Konflikt mellom menneske og maskin, og fallende gjenstander fra løfteoperasjoner er to dødsrisikoer som hvert år tar liv i bygg- og anleggsbransjen. Et relativt enkelt tiltak vi har innført er bruk av fløytesignaler når det gjennomføres løft. Dette er en rask og effektiv måte å minne om at man må løfte blikket og sjekke at man ikke oppholder seg under den hengende lasten. Vi har også bedt alle sjåfører og maskinførere om å vise ekstrem aktsomhet når de kjører ut og inn av byggeplassen, slik at vi ikke skader folk som ferdes i området rundt prosjektet vårt. Så langt har begge disse tiltakene gitt resultater og vi kommer til å holde fokus på dette frem til dagen vi leverer fra oss nøklene til de som skal flytte inn, sier Bergskaug avslutningsvis.