Konnekts nye leder, Abdul Basit Mohammad og RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: RIF

Konnekts nye leder på plass - nå møter han bransjen

Konnekt ble før sommeren lansert som nasjonalt kompetansesenter for samferdsel. Abdul Basit Mohammad er ansatt som daglig leder.

Hovedmålet med Konnekt å sikre tilstrekkelig tilgang på riktig kompetanse for sektoren og skape attraktivitet for sektoren.

Nylig var den nyansatte lederen Abdul Basit Mohammad på besøk hos en av medlemmene i Konnekt-rådet, RIF.

- For at Konnekt skal kunne jobbe med målet om riktig kompetanse i samferdselssektoren er det essensielt med god dialog og kontakt med næringen, og da gjerne kunnskapsintensive aktører som RIFs medlemmer. Det er de som sitter der ute og er i daglig kontakt med resten av næringen, som ser utviklingstrekkene og kjenner hvor skoen trykker i forhold til kompetansebehov, sier Abdul Basit Mohammad i en pressemelding.

RIF var med i interimstyret ved opprettelsen av Konnekt og vil i fortsettelsen bidra gjennom representasjon i Konnekt-rådet, sammen med BNL, Bane NOR, SVV, Nye Veier, KS, EBA og Spekter.

- For å nå de nasjonale klimamålene og levere på samfunnets endrede transportbehov, er Norge helt avhengig av kompetanse. Selv om dette er en del av sektoransvaret til etatene, er det viktig at kartlegging av kompetansebehov skjer i dialog med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. En sentral motivasjon for RIFs engasjement i Konnekt vil også være å få synliggjort sektorens attraktive muligheter for å bidra til et klimanøytralt Norge. RIF er derfor glad for at Konnekt nå er etablert og leder er på plass, sier RIF-leder Liv Kari Hansten etter sitt første møte med Konnekt-sjefen.