Justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Konkursrådet mener de verste forbryterne får gå

Konkursrådet mener arbeidet med konkurskriminalitet, som justisminister Anders Anundsen (Frp) skulle styrke, er kraftig svekket.

Konkursrådets leder Knut Ro har sendt en bekymringsmelding til justisministeren, skriver VG.

– Saker henlegges på grunn av manglende kapasitet, og mer omfattende saker tilskjæres så kraftig at alvorlig kriminalitet skjules, skriver Ro i brevet.

Ro sier at den pressede ressurssituasjonen går utover etterforskningen av de mest alvorlige sakene.

– Når man har for lite ressurser, tar man ofte saker som er lett å etterforske. De mest alvorlige forbrytelsene krever ofte betydelige ressurser. Flere av de verste forbryterne får gå, sier han.

Disse lovbruddene kan dreie seg om skattesvik, momsbedrageri, grovt uordentlig forretningsførsel og trygdebedrageri. Fungerende politimester i Oslo politidistrikt, Gro Smogeli, mener antall etterforskere som håndterer konkurssaker, er noe mer enn hva Konkursrådet melder.

– Oslo-politiet er nødt til å prioritere ressurser i henhold til de rammer og midler vi tildeles, skriver Smogeli.

Anundsen vil ikke stille til intervju om saken, men svarer dette via sin statssekretær Ove Vanebo:

– Justis- og beredskapsdepartementet er godt kjent med problemstillingen som Konkursrådet reiser. Departementet ba i sommer Politidirektoratet om en redegjørelse for hvilke tiltak som nå vil bli iverksatt.