Konkursnedgang på 14 prosent

Det blir stadig færre konkurser her i landet, viser årsstatistikken fra Konkursregisteret. Det ble i 2006 registrert 3.011 konkurser, noe som er 494 færre og en nedgang på 14,1 prosent sammenlignet med året før.

I samme periode gikk antallet tvangsavviklinger ned med 2 prosent. Etter toppen i 2003 med over 5.000 konkurser, har vi hatt en gledelig nedgang de tre siste årene. I 2006 var vi faktisk langt under normalnivået på rundt 3.500 konkurser i året. Den økonomiske situasjonen i Norge er fortsatt god, og det får tydeligvis innvirkning både på konkurser og tvangsavviklinger, sier avdelingsdirektør Eirik Kristiansen ved Brønnøysundregistrene. Tvangsavvikling skjer når aksjeselskaper ikke overholder fristen for å sende inn årsregnskaper til Regnskapsregisteret. Nedgang i de fleste fylkene Med unntak av Oppland og Telemark, som begge hadde rundt 1 prosent konkursøkning, har det vært konkursnedgang i alle fylkene. Størst har nedgangen vært i Sogn og Fjordane og Nordland med 27 prosent, mens Aust-Agder og Østfold hadde nedgang på 24 og 21 prosent. Når det gjelder tvangsavviklinger ble det i 2006 registrert 961, som er 20 færre enn året før. Fylkesvis har det vært store variasjoner. Både i Aust-Agder og Troms har det vært en økning på 50 prosent, mens det i Møre og Romsdal og Nordland har vært en nedgang på henholdsvis 55 og 29 prosent. Flest private AS Også i 2006 var det flest konkurser i private aksjeselskaper. 1.766 private selskaper gikk konkurs i fjor, og det tilsvarer nærmere 59 prosent av alle konkursene. 727 konkurser, eller 24 prosent, er personlige konkurser med enkeltpersonforetak, mens 343 konkurser (11 prosent) er personlige konkurser uten enkeltpersonforetak. I utenlandske foretak med norsk avdeling (såkalte NUF) var det 116 konkurser i fjor. Det er ofte nystiftede selskaper som går konkurs. 1.469 konkurser av totalt 3.011 i fjor var i selskaper stiftet i løpet av de ti siste årene. Og det er stort sett små selskaper som går konkurs. I 1.241 av selskapene var det ikke registrert ansvarskapital, mens 1.262 av selskapene hadde ansvarskapital opp til 200.000 kroner. Konkurskarantener I 2006 ble det registrert 300 nye konkurskarantener. Det er 10 færre enn året før, og 526 personer hadde løpende konkurskarantener i fjor mot 554 i 2005. De fleste nye konkurskarantenene ble registrert i Buskerud (36) og Oslo (32). De samme fylkene hadde flest løpende konkurskarantener (henholdsvis 55 og 59). Konkurskarantene kan ilegges av tingretten hvis en person med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med selve konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen. Tingretten kan også ilegge karantene dersom det antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte, være daglig leder eller styremedlem i et nytt selskap.