Konkursnedgang i juli

Det var 24 prosent færre konkurser i juli i år enn i fjor. Været får noe av æren.

145 foretak gikk konkurs i juli, viser tall fra CreditInform. Hittil i år har 1659 bedrifter lagt ned driften, en økning på ni prosent fra året før.

- Konkurstallene er veldig lave over hele linjen. Norsk økonomi går fortsatt svært godt, sier Gabor Molnar i CreditInform.

- Industrien går bra og trenger tjenester fra underleverandører. Samtidig er arbeidsledigheten fortsatt lav og folk bruker penger, sier han.

Regnet inn i butikkene

Juli er normalt en måned med lave konkurstall. Regntung sommer i store deler av landet er trolig noe av forklaringen på at de i år er ekstra lave. Det var nesten femti færre konkurser juli i år enn i samme måned i fjor.

- Butikker og restauranter har fått merke at folk i store deler av landet ikke har kunnet ligge på stranda i sommer. Normalt øker forbruket i dårlig vær. Mange har nok shoppet litt ekstra i ferien i år. Trolig har flere enn vanlig også benyttet anledningen til å pusse opp, sier Molnar.

Både varehandel og bygg- og anlegg hadde færre konkurser i juli i år enn i fjor.

Spår flere konkurser

Etter åtte måneder på rad med konkursøkninger, har det nå vært nedgang både i juni og juli. Men CreditInform tror ikke det dreier seg om et trendskifte.

- På grunn av en velsmurt økonomi har Norge hatt svært mange nyetableringer de siste to årene. Sammen med flere rentehevinger og høyere lønnskostnader vil vi sannsynligvis se en viss økning i antall konkurser utover høsten også. Men dette er ikke dramatisk, snarere en korreksjon, sier Molnar.

Best i vest

Det er store fylkesvise forskjeller i konkurstallene. Nesten hele Vestlandet, samt Oppland, Hedmark Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Nordland har hatt en nedgang i konkurser hittil i år. Oslo og Akershus er blant fylkene som opplever det motsatte.

- Oslo og Akershus har hatt en konkursøkning på henholdsvis 34 og 50 prosent hittil i år. Det er normalt høyest aktivitet i disse områdene, med flest etableringer. Da vil det normalt være her vi får flest konkurser når korreksjonene kommer, sier Molnar.

I Møre og Romsdal var det bare tre konkurser i juli i år, mot 20 i fjor. I Hordaland la fire foretak ned driften i juli, 15 færre enn i fjor.