– Konkurranseutsetting av jernbanen kan føre til flere forsinkelser

Hvis regjeringens planer om å konkurranseutsette ni jernbanestrekninger fra 2016 blir en realitet, kan dagens NSB-forsinkelser bli kraftig forverret, frykter organisasjonen For Jernbane.

Organisasjonen viser til Sverige og hva som skjedde der da togmonopolet ble opphevet.

– Jernbanen i Sverige ble så upålitelig at de begynte å regne tog for å være i rute så lenge de var mindre enn 15 minutter forsinket, sier organisasjonens leder Kjell Erik Onsrud Dagsavisen.

Til sammenligning regnes norske lokal- og regiontog formelt å være i rute hvis de er fire minutter forsinket, og langdistansetog seks minutter.

– NSB er ikke så dårlig. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får ved en konkurranseutsetting, sier Onsrud.

En rapport fra det svenske Trafikverket pekte på at problemene i stor grad skyldtes manglende samarbeid mellom de forskjellige aktørene.

Togselskap fra både Frankrike, Tyskland og Hongkong har vist interesse for å starte togtrafikk i Norge.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet sier at regjeringen vil lære av det som er gjort i Sverige når togtrafikken konkurranseutsettes.

For Jernbane er en landsdekkende medlemsorganisasjon som jobber for at jernbanen skal vektlegges som transportsystem.