Konkurransedyktige norske entreprenører

Torsdag offentliggjorde Nye Veier AS hvem som fikk den første totalentreprisekontrakten til den nye statlige veiutbyggeren. Ikke overraskende var det stor jubel på AF Gruppens hovedkontor da det ble klart at de stakk av med kontrakten til en verdi på over tre milliarder kroner. 

E18 Tvedestrand-Arendal er en strekning på 23 kilometer - og AF Gruppen, med sine samarbeidspartnere, setter etter en planleggings- og prosjekteringsperiode i gang med arbeidene vinteren 2017. Arbeidene skal ferdigstilles allerede høsten 2019. Det skal dermed bygges mange meter på vei på kort tid.

I det nye kontraktregimet til Nye Veier er det lagt opp til en grundig evalueringsprosess hvor man også vektlegger tidlig involvering – og stiller samtidig strenge krav rundt samfunnsansvar og selvsagt HMS. Det er derfor liten tvil om at det er en omfattende oppgave som venter den norske entreprenør- og industrigiganten. Utbyggingen er helt klart en av de største veikontraktene i Norge noensinne - nettopp derfor var det også gledelig å se at de norske entreprenørene klarte å hevde seg i konkurransen.

Det er har over tid vært en økende uro rundt om hos landets entreprenører og deres organisasjoner over konkurransesituasjonen i norsk anleggsbransje. Stadig større kontrakter har ført til at mange utenlandske selskaper har satset i Norge – og vunnet en rekke vei- og baneprosjekter. Enkelte har uttrykt bekymring rundt konkurransevilkårene og om de har utviklet seg i riktig retning – og om enkelte kontrakter begynner å bli for store til at de norske aktørene skal kunne vinne frem i konkurransen. Dette var også noe Nye Veier har gjort sine vurderinger rundt. I starten ble det snakket om veldig store utbyggingskontrakter - som siden er blitt justert noe ned i størrelse. En kontrakt på godt over tre milliarder kroner må likevel fortsatt sies å være helt i det øverste sjiktet - og det er derfor også positivt at flere av de norske hevdet seg. Anbudsprotokollen viser faktisk at det var veldig tett konkurranse mellom de tre norske selskapene som foruten AF Gruppen besto av Skanska Norge og NCC. Tyske Hochtief Infra røk først ut – og de røk ut på pris. Det burde dermed ikke være noen tvil om de de norske store entreprenørene virkelig kan hevde seg i konkurransen, både når det gjelder kvalitet og pris - også på de helt store jobbene. Det er viktig både for verdiskapningen, kompetansehevingen og den videre utviklingen av den norske anleggsbransjen at norske aktører får være med å forme den nye måten å bygge vei på, som da Nye Veier skal jobbe for. Vi tror nok også det er flere innen det politiske miljøet og i organisasjonslivet for øvrig som er tilfreds med den første tildelingen til Nye Veier, og på måten dette har skjedd.

Nye Veier har i valget av sine leverandører lagt opp til et omfattende og detaljert utvelgingsregime. Konkurransen blir lyst ut, entreprenørene melder sin interesser, før fire selskaper blir prekvalifisert og får jobbe videre med å levere inn sitt tilbud, før man sitter igjen med en vinner. I løpet av denne prosessen må man kunne vise til dokumentert kunnskap innen en rekke områder. Dette er en måte å arbeide både på som den norske næringen burde hilse varmt velkommen – og det har den gjort. Nå får man virkelig vise hva man duger til, både når det gjelder kvalitet, gjennomføringsevne og selvsagt på pris.

Det er ikke tvil om at mange har vært spente på hvem som skulle få denne jobben – noe vi også merket på trafikken på bygg.no torsdag. I minuttene før vinneren ble bekjentgjort steg trafikken kraftig på nettsiden vår - folk lå inne og ventet på avgjørelsen.

Tildelingene fra Nye Veier vil nå komme tett i tiden fremover - og hvordan prosessen ble gjennomført på nå tyder godt for det videre arbeidet. Det er nok mange spente entreprenørmiljøer rundt om i landet – det er flere som gjerne skulle hatt flere store oppdrag i porteføljen. Men vi skal heller ikke glemme at det også er utenlandske aktører med i konkurransen som mer enn gjerne vil ta del i det norske anleggsmarkedet – så vi forventer tøff kamp i tiden fremover. Men vi tror likevel at flere av de norske selskapene vil begynne å forberede seg på flere storjobber.