Konkurransedirektør Lars Sørgard ønsker tilsynsordning etter svensk modell. I Sverige kan et tilsyn selv avgjøre om de vil gå inn i en konkret anbudssak. Arkivfoto.

Konkurransedirektøren etterlyser tilsyn for å stoppe anbudsjuks

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er et hull i regelverket rundt offentlige anskaffelser.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 500 milliarder kroner hvert år, men det er ingen som har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser med mindre noen klager.

Onsdag gikk konkurransedirektør Lars Sørgard ut i NRK og etterlyste en tilsynsordning etter svensk modell.

I Sverige kan et tilsyn selv avgjøre om de vil gå inn i en konkret anbudssak.

Konkurransedirektøren sier det er flere eksempler der anbudsregler er brutt de siste årene, og han mener potensialet for å spare betydelige pengesummer er stort.

– Vi snakker om beløp på mellom 500–600 milliarder kroner i året. Det er store beløp. Så kan vi tenke oss at hvis det er slik at vi får bedre offentlige anskaffelser, mer konkurranse, så er bare en prosentvis besparelse snakk om her 5–6 milliarder kroner, sier Sørgard til NRK.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) følger opp hvis noen klager, men mange lar være å klage. Årsaken kan være at de som tapte ikke vil gjøre seg til uvenn med oppdragsgiveren i fremtiden, mener konkurransedirektøren.

Tok opp problemstillingen i kronikk

I en kronikk som Lars Sørgard har publisert på Konkurransetilsynets egne nettsider, skriver konkurransedirektøren at et tilsyn trolig vil ha en preventiv virkning.

- I konkurransen mellom bedrifter i det åpne markedet, for eksempel i salget direkte til oss forbrukere, har vi konkurranseloven som en disiplinerende faktor. Det er ikke slik at noen må klage på adferden for at Konkurransetilsynet skal undersøke saken. Trusselen om at lovbrudd kan få konsekvenser, er derfor større hva angår konkurransereglene enn i tilfellet med offentlige anskaffelser. Studier, både fra Norge og andre land, viser at nettopp trusselen om at det kan bli grepet inn har stor betydning for bedriftenes adferd, mener Sørgard.

Regjeringen på vent

Foreløpig har ikke konkurransedirektøren regjeringen med seg.

I en stortingsmelding som ble lagt frem i fjor, ville ikke regjeringen ha tilsyn med offentlige innkjøp. I stedet ble det lagt opp til å gjennomføre en rekke andre tiltak, blant annet å styrke kompetansen.

Næringsminister Iselin Nybø sier til NRK at man nå må vente på at tiltakene får tid til å virke.