Kongsgata 52-60

I Stavanger sentrum har Backe Rogaland totalrestaurert tre trebygg og ført opp to nybygg for fagforeningen Industri Energi.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Rehab og nybygg, kontorer

Totalkostnad uten merverdiavgift: 180 millioner kroner

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 80 millioner kroner

Bruttoareal: 4.300 kvadratmeter

Byggherre: Industri Energi Holding

Byggherreombud: Metier OEC

Totalentreprenør: Backe Rogaland

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB, BIByFy, RIEnergi, RIAku, RIGeo, RIBr og RIVA: Multiconsult l RIV og RIE: Sweco l RIBprefab: Prefab Design

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Peling: Seabrokers Fundamentering l Betongelementer: Bjørn Hansen l Stålarbeid: Stålteknikk l Taktekker: Sandnes Tak l Alu/glass fasade: Rubicon l Solavskjerming: Espenes l Ståldører: Port Teknikk l Trapper og rekkverk: Trappeteknikk l Tømrer: Devo l Innredning: Stavanger Bygg l Maler, gulvlegger og flisarbeider: Interiørfaghuset T Lund l Heis: TKS Heis l Lås og beslag: Låssenteret l Storkjøkken: Norøna l Tekjøkken: Drømmekjøkken l Snekkerarbeid: Treprosjekt l Vakthold: Securitas

Backe Rogaland har gjennomført prosjektet i totalentreprise med Norconsult som arkitekt, Multiconsult som rådgivende ingeniør på alle fagområder utenom de tekniske fagene og Caverion som totalteknisk entreprenør.

De seks byggene har et samlet areal på 3.500 kvadratmeter. Tiltakshaver har investert 180 millioner kroner uten merverdiavgift i prosjektet. Backe Rogalands entreprisekostnad er 80 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mai i 2018. Prosjektet ble overlevert 26. juni i år.

Krevende logistikk

Anleggsleder Sverre Skadsem i Backe Rogaland forteller at utenom logistikk var den største utfordringen i prosjektet at virkeligheten ikke stemte overens med tegningene.

– Da restaureringen skulle starte, viste det seg at målene for gulv og takhøyde ikke var som forventet. Overgangene mellom husene måtte tilpasses på stedet. Beliggenheten gjorde transport inn til og ut fra byggeplassen krevende. Vi avtalte med Statens vegvesen når vi hadde store transporter, sier Skadsem.

Backe Rogaland praktiserte lean i prosjekteringen.

Sammenbundet

De seks byggene er kontorbygg og har kombinasjon av cellekontorer og kontorlandskap. Hovedinngang og resepsjon ligger i Kongsgata 54, mens kantine med 60 sitteplasser ligger i Kongsgata 56.

Alle byggene er bundet sammen inn-vendig. Mellom Kongsgata 52 og 54 er det et nytt mellombygg i glass. Fra Kongsgata 54 og videre er det sømløs tilkomst mellom byggene.

Byggene ligger sentralt til i Stavanger, rett ved buss- og jernbanestasjon. Fra byggene er det utsikt over Breiavatnet.

Tre og betong

– Det er sprengt ut til kjeller på nybygget, og det går en rørgate med teknisk infrastruktur i grunnen i bakkant av byggene, opplyser Sverre Skadsem.

De fem restaurerte trebyggene har fra to til tre etasjer. Kongsgata 52 er vernet. Nybygget har fem etasjer over bakkenivå og kjeller. Trebyggene ligger langs Kongsgata, mens nybygget ligger mot Bergelandsgata.

De eksisterende byggene har bærende konstruksjon av tømmer. Nybygget har plasstøpt kjeller (vanntett betong) og bærekonstruksjon av betongelementer over bakkenivå. Trebyggene har svarte eller røde takpanner, mens nybygget er tekket med takbelegg. Det er hvitt, gult eller grønt trepanel på trebyggene og fliser av rød tegl på nybygget. Det er slipt betong, parkett eller teppeflis på gulv og systemhimlinger eller spilehimlinger med klimatak.

Mange ulike nivå

Vinduer har en U-verdi på 0,8. Det ble praktisert rent tørt bygg under innredningen. Alle byggene har universell utforming. På grunn av mange ulike gulvnivå er det flere heiser og lifter i byggene. Alle byggene er fullsprinklet. Det er screens på solutsatte fasader. Uteområdene er på cirka 80 kvadratmeter og er benyttet til parkering for bevegelseshemmede og til varetransport. Sorteringsgrad for byggavfall er 85,4 prosent.

Kongsgata 52-60 er prosjektert etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og via klimatak og er basert på varmepumper mot ti energibrønner som går ned til 150-200 meter. Kjøling skjer via klimatak. Byggene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 110 kWh.