Kongeveien skole

Prosjektleder Geir Johansen.

AF Bygg Østfold har på under halvannet år bygget Haldens flotteste barneskole bare et steinkast fra Fredriksten festning.

Fakta

Sted: Halden

Prosjekttype: Skole

Byggherre: Halden kommune

Kontraktssum: 156 millioner kroner eks. mva

Bruttoareal skole: 6.800 kvadratmeter

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold

Arkitekt og Ansvarlig søker: SG arkitekter

Interiørarkitekt: Andersen Interiørarkitekter MNIL

Landskapsarkitekt: COWI

Hovedrådgiver: Rambøll l RIG: Pöyry

Leverandører og underentreprenører: Grunn- og utomhusarbeider: Lindhaugen l Lett-Tak: Lett-Tak Systemer l Stålkonstruksjoner: Hansen Sveis & Montering l Massivtreelementer: Binderholz Bausysteme GmbH l Montering massivtre: ProBygg l Ventilasjon: Østfold Enøk & Ventilasjon l Rørlegger og sprinkler-arbeider: GK Rør l Elektro, adgangskontroll, lås og beslag: Bravida l Automatisering: Guard Automation l Heis: Kone l Stikning: Geomatikk Survey l Taktekking: Tecta Tak l Tredører: SSC l Kjøkken og div. innredninger: Sørlie Prosjektinnredninger l Maling og gulvbelegg: Lislerud l Brannsikring: Firesafe l Vinduer: Lian l Takluker: Haby l Himling: Sørlie Modulvegger l Gulvstøp: Gauksås Gulvstøp l Radonsperre: Borg Radonsikring l Solskjerming: Nerligruppen

Byggestart var i juni 2017, og 2. oktober overtok Halden kommune skolen – tre uker før den ble tatt i bruk.

Utvendig har bygget en blanding av teglstein og vedlikeholdsfri panel. Skolen har massivtre som bærekonstruksjon med lettak som inneholder noe glass.

Hovedinngangspartiet har store vindusflater samt to glasslisser i taket. Det er store vinduer i hele bygget.

Teglsteinfasaden går gjennom bygget, samt at det er brukt noe treverk og spilepanel i hele hovedtaket innvendig. Bygget er svært tiltalende, og bærer preg av gjennomgående god kvalitet.

21 klasserom

Skolen har 21 klasserom med en maksimal kapasitet på rundt 600 elever. Det er syv baser med tre klasserom hver, samt tre mindre grupperom som kan gjøres om til klasserom.

I tilknytning til hovedinngangspartiet, som er i annen etasje, er det et nedsenket musikkrom til første etasje med tilhørende amfi hvor det er plass til samtlige elever. Taket i musikkrommet har T-profil, og rommet har malte gipsvegger.

Massivtre

– Klasserommene har en blanding av malte vegger og massivtrevegger. Kunst- og håndverksrom inkluderer syrom, sløyd og tegnerom, sier prosjektleder Geir Johansen i AF Bygg Østfold til Byggeindustrien.

For øvrig har skolen et eget naturfagrom, skolekjøkken og en SFO-avdeling.

– Alle baser har et eget handicaptoalett og vanlig toalett, i tillegg til garderoberom. I andre etasje holder administrasjonsavdelingen til i tillegg til basene. Her er også skolens kantine med kjøkken, i tillegg til et bibliotek, sier Johansen.

Jordvarme

I tredje etasje er det kontorer for lærerne, samt spiserom og møterom. Etasjen har dessuten utvendig plass på taket, og tekniske rom med ventilasjonsanlegget.

– Oppvarmingen skjer med jordvarme fra syv hull ned til rundt 300 meters dybde, mens all lyssetting går på strøm. Det er valgt LED-lys, noe som bidrar til lave strømkostnader, sier prosjekt-lederen.

Han forteller at det har vært en stram byggetid å forholde seg til.

– Det har vært et tøft byggeprosjekt rent tidsmessig, og på grunn av byggets kompleksitet har det vært utfordrende å få til et tett bygg. Vi har delt opp byggingen etappevis for å kunne starte med innvendige arbeider så tidlig som mulig underveis, sier Johansen.

Vanskelige grunnforhold

Kongeveien skole ligger i et område med mye bløt leire, noe som også har vært en utfordring for entreprenøren.

– Vi har gravd og kompensert med Glasopor. På toppen av den 9.000 kubikkmeter store Glasoporfyllingen, har vi støpt såle. Dette er en dyr, men nødvendig løsning på grunn av de dårlige grunnforholdene, sier Johansen.

Meget godt samarbeid

Han fremhever samarbeidet med både Halden kommune og underentreprenørene.

– Det har vært et meget godt samarbeid hele veien, noe som har vært avgjørende for fremdriften med såpass stram byggetid. Alle underentreprenørene har lokal tilknytning i Østfold, og har gjort en meget god jobb. Jeg vil også gi honnør til SG arkitekter for arbeidet deres, sier Johansen, og legger til: – Dette har nok vært det strammeste prosjektet jeg har ledet, men det har vært et veldig fint prosjekt å jobbe med. Kommunen har vært veldig positiv i hele prosessen. Det har vært et felles ønske om å få til et godt sluttresultat, sier Geir Johansen.

Kommune-ros til AF

Prosjektleder i eiendomsavdelingen i Halden kommune, Arne Eikre, gir på sin side AF ros for prosjektgjennomføringen.

– Det finnes ikke maken til nybygg som dette i Halden i dag. Vi har lagt stor vekt på raske avklaringer underveis i byggingen, noe som har vært avgjørende for å få skolen ferdig til rett tid. Jeg vil også fremheve det flotte utendørsområdet, som også er ment å være et bruksområde for folk utenom skoletid, sier Eikre til Byggeindustrien.

Sosial infrastruktur

Jon Tore Grimsrud i SG arkitekter i Halden, sier at den sosiale infrastrukturen har vært sentral i designen av skolen.

– Måten de forskjellige elevrommene og undervisningssonene er arrangert rundt en sentral hall, har vært viktig å få til. Vi har tegnet en slags innvendig skolegård, sier Grimsrud til Byggeindustrien.

Han legger til at det er interessant at skolen er bygd i massivtre som bærende material.

– Rundt halvparten av overflatene innvendig er også treverk. Vi har for øvrig lagt spesiell vekt på at de lavere klassetrinnene skal ha direkte utgang til lekearealene ute, sier Grimsrud.