Kongen opplevde tsunami og tunnelbrann i Lyngen

Katastrofescenariet er både skremmende og sannsynlig: En gigantisk steinblokk raser ut i Lyngenfjorden og skaper en 45 meter høy tsunami.

Dette er bakgrunnsscenarioet som spilles ut i den store beredskapsøvelsen Barents Rescue som startet i Lyngen onsdag. Mannskaper fra fire land deltar i øvelsen, som tar utgangspunkt i en reell fare i Troms.

Evakuering

På Nordnesfjellet er det avdekket at en enorm steinblokk er i ferd med å løsrive seg fra fjellet. Måleinstrumenter er satt på plass for å gi et forvarsel når det oppstår fare for at steinblokken raser ut.

– Det kan skje nå, eller om 50 år, eller om 1.000 år. Ingen vet. Men av og til må vi prøve ut store katastrofescenarier i virkeligheten, sier direktør Per Brekke i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Stor innsats

Både justisminister Grete Faremo (Ap) og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var med da kong Harald og dronning Sonja gjestet øvelsen onsdag. De fikk også en omvisning på Nordnesfjellet der de fikk se målestasjonene som overvåker bevegelser i berget.

Kongeparet og statsrådene fikk også se hvordan politi- og brannmannskaper håndterer en tunnelbrann etter en simulert kollisjon under evakuering av lokalbefolkning som rømmer unna den kommende tsunamien.

– Vi øver for å bli bedre dersom det forferdelige skulle skje. Her er det realistiske scenarier som krever stor innsats og som vi må klare å håndtere dersom det skulle skje, sier justisminister Grete Faremo til NTB.

Utendørs

Kong Harald sa seg imponert over det han fikk se under øvelsen. Også han understreker at det er viktig å teste beredskapen gjennom øvelser.

– Scenariene ser realistiske ut. Det er derfor vi øver. Jeg ønsker å være her fordi dette er en veldig stor øvelse, og jeg liker å være utendørs også, sa kongen etter tunnel-demonstrasjonen.

I det store katastrofescenariet må norske beredskapsstyrker hente hjelp fra Sverige, Finland og Russland. Et sted mellom 1.200-1.300 mannskaper er involvert i Barents Rescue som arrangeres hvert andre år og går på rundgang mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Sist Barents Rescue ble arrangert i Norge, var i 2005. Da var det beredskapen for en oljekatastrofe utenfor Nordkapp som ble satt på prøve.

Det som virker

Ifølge DSB-direktør Per Brekke er det planverket og gjennomføringsevnen hos den sivile og militære beredskapen som skal måles under øvelsen.

– Vi skal også se på det som fungerer bra og ta det med oss videre, sier Brekke til NTB.

Justisminister Grete Faremo har det overordnede ansvaret for beredskapen i Norge.

– Vi lærte mye av 22. juli. Blant annet at vi må øve mer. Det gjør vi, og da er denne form for øvelser viktig. Her øver vi også sammen med våre partnere i Sverige, Finland og Russland. Jeg tror vi allerede ser mange områder hvor vi har blitt bedre, sier Faremo til NTB.

Torsdag skal beredskapsstyrkene øve på et annet realistisk scenario. Ifølge DSB er det snakk om en søk- og redningsøvelse i forbindelse med en internasjonal ungdomsleir i Lyngen. (©NTB)