Kongelig gull til Leonhard Dahl

Senioringeniør Leonhard Dahl i Statens vegvesen Region midt tildeles i dag H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull.

Leonhard Dahl har gjennom nærmere 50 års virke gjort en ekstraordinær innsats innenfor fagområdet for utvikling, bygging og drift av ferjekaier. Hans faglige virke hatt stor nasjonal betydning. Ferjene er en integrert og viktig del av det offentlige vegnettet. Rasjonelle og driftssikre ferjekaier er en nødvendig forutsetning for god fremkommelighet og trafikkavvikling. Leonhard Dahl ble født i Fræna kommune 23. juli 1937. Han arbeidet sammen med sin far i deres firma I. Dahl AS fra han var 18 år gammel. Hovedbeskjeftigelsen for firmaet var konstruksjon, bygging og vedlikehold av ferjekaier med Statens vegvesen som største og viktigste oppdragsgiver. I 1967 ble firmaet avviklet og alt utstyr ble solgt til Statens vegvesen. I forbindelse med denne overdragelsen ble Dahl samtidig ansatt som oppsynsmann i Statens vegvesen. I Vegvesenet fortsatte Dahl med de samme arbeidsoppgaver som tidligere og ble etter hvert forfremmet til overingeniør og senere senioringeniør. Når Dahls lange og betydelige faglige innsats skal oppsummeres, vil vi fremheve følgende: - Dahls tekniske og praktiske innsikt i ferjekaispørmål har gjort at han i en årrekke har hatt status som Norges fremste fagekspert på området. - I alle nasjonale miljøer med kjennskap til ferjedrift og spørsmål knyttet til utvikling, bygging, drift og vedlikehold av ferjekaier, nyter Dahl stor respekt og er en selvskreven nestor i fagmiljøet. - Dahls faglige status på området ble formalisert i 1993 da han ble tilknyttet Vegdirektoratet som ferjekairådgiver og fagkoordinator overfor landets ferjefylker. - I nært samarbeid med bl.a. ingeniørmiljøer, verkstedpersonell og ferjerederi har Dahl utviklet konsept og tekniske løsninger for ferjekaier som har blitt nasjonale standarder. - Dahls løsninger legger til rette for fleksibel bruk av landets ferjeflåte, gir korte avbruddstider ved nødvendige reparasjoner samtidig som standardisering og modulær oppbygging legger til rette for økonomisk gunstige og kostnadseffektive løsninger. - Både lokalt og nasjonalt innenfor Statens vegvesen er flere av Dahls forslag til tekniske forbedringer av ferjekaikonstruksjonene blitt premiert. - Utvilsomt har Dahl gitt et betydelig bidrag til så vel teknisk som praktisk utvikling innenfor et komplisert fagområde hvor man står overfor vanskelige avveininger både i forhold til mekanikk, automatikk, materialvalg og ikke minst undervannsproblematikk. - I tillegg til sitt engasjement i forbindelse med ferjekaier har Leonhard Dahl også vært deltaker innen flere nasjonale grupper for utvikling av dagens ferjer. - Dessuten er Dahl også aktivt med i utarbeidelsen av de nye ferjeanbudene som lyses ut innen hele landet og som omfatter bygging og drift av nye ferjer. Dahl lange og betydningsfulle virke innen Statens vegvesen nærmer seg slutten, men en tid framover vil han fortsatt være tilknyttet Statens vegvesen på deltid. Blant venner og kjente i fagmiljøet og ellers er det mange som setter stor pris på at Leonhard Dahl nå hedres på en så ærefull måte som tildeling av HM Kongens gull representerer.