Kronprins Haakon åpnet strømforbindelse. Arkivfoto.

Kongelig åpning av norsk-dansk strømforbindelse

Kronprins Haakon og danske kronprins Frederik åpnet torsdag en sammenhengende strømforbindelse helt fra Skien til Kristiansand, over til Tjele og videre til Kassø på Jylland i Danmark.

Skagerrak 4-forbindelsen er den fjerde mellom Norge og Danmark, og øker den samlede overføringskapasiteten mellom Norge og Danmark fra 1000 til 1700 MW.

Her er det bygget verdens første såkalte VSC omformeranlegg brukt på så høy spenning, noe som gir mulighet for støtte til nettet ved å kunne regulere spenningen i motsetning til den tradisjonelle teknologien.

Forbindelsen kostet ca. 3,3 milliarder kroner, der Norge og Statnett betaler halvparten.

Østre Korridor er det norske land-prosjektet som ble åpnet torsdag.

Dette er en ombygging av eksisterende kraftledninger mellom Kristiansand og Bamble, og ny kraftledning videre til Skien, i tillegg til nye og utvidete transformatorstasjoner.

I Grenlandsområdet gjør også de nye anleggene at mange kilometer med eksisterende ledninger kan rives, slik at ledninger kommer lengre bort fra der folk bor. Østre Korridor har kostet nærmere 1,3 milliarder kroner.