Kommunikasjonsrådgiver

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Vegdirektoratet
FylkeOslo
Søknadsfrist06.10.2014

Kommunikasjonsstaben har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon i Statens vegvesen. Dette inkluderer blant annet kampanjer, merkevare- og profilbygging samt etatens inter- og intranett. Staben bistår ledere og fagavdelinger i Vegdirektoratet innenfor strategiske og operative kommunikasjonsutfordringer. Den ledige stillingen som kommunikasjonsrådgiver er plassert ved kontor for rådgiving og kampanjer. Stillingen vil være knyttet til en eller flere av fagavdelingene våre.

Arbeidsoppgavene dine blir å:

 • gi strategisk og operativ kommunikasjonsrådgiving til fagavdelingene
 • planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak
 • skrive nyheter for intranett og internett
 • kommunisere i digitale kanaler
 • bidra i arbeidet med klart språk i Statens vegvesen
 • delta i stabens øvrige kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjoner:

Du må ha minimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet innen kommunikasjon og ha relevant erfaring fra lignende oppgaver. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig, og du bør ha kjennskap til digital kommunikasjon. Manglende utdanning kan kompenseres ved meget god og relevant erfaring.

Vi ønsker oss en medarbeider som er serviceinnstilt og som raskt setter seg inn i nye arbeidsoppgaver, samarbeider godt med andre, er effektiv og har evnen til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig.

Vi tilbyr:

 • utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø i et stort og kompetent kommunikasjonsmiljø
 • lønn etter nærmere avtale og i tråd med etatens lønnspolitikk
 • gode utviklingsmuligheter i en stor og landsdekkende organisasjon
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, for eksempel trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge
 • mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Statens vegvesen jobber for likestilling, og vi vil at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål for oss å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillingen.

Vegdirektoratet er en IA-virksomhet. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 6. oktober 2014

Kontaktperson: Seksjonsleder Bjarte Skaugset, tlf. 480 54 270.

Søk her

Vis flere stillinger: