Kommunene svikter skolebyggene

Så har også Riksrevisjonen slått alarm om de elendige skolebyggene. I en stor rapport slås det fast at kommunene ikke bevilger nok penger til løpende vedlikehold. Ofte sparer man småpenger i det daglige, men i det lange løp kan slikt mangelfullt vedlikehold bli enormt kostbart. Da må gjerne kommunen ut på lånegaleien og for mange kommuner som har alt for mye lån i utgangspunktet blir dette selvsagt slik at situasjonen går fra vondt til verre.

Nå synes et flertall i Stortinget å ha påtvunget Regjeringen at alle elever skal få mat av det offentlige i skoletiden. Dette er sikkert et velmenende forslag som sikkert også har mange positive sider med seg. Men vi skulle anta at de fleste foreldre i dagens samfunn har råd til å sende med en matpakke til elevene når de gikk hjemmefra om morgenen. Vi tror at elevene hadde hatt mye bedre av å kunne gå på en og, trygg skole med et godt innemiljø. Vi mener derfor at det er mye bedre om kommunene får tilført nok penger til å holde skolene vedlike. Men man må kanskje sørge for at disse pengene øremerkes til vedlikehold. De kommunale kostnadssluk er mange og vi er redd at pengene bare forsvinner dersom de går inn den store kommunepotten.