Kommunene har liten tid til politikk

Fire av ti saker i kommunestyrene gjelder interne forhold, viser undersøkelse.

Ifølge undersøkelsen fra ukeavisen Mandag Morgen bruker kommunestyrene mye tid på å behandle saker som angår interne forhold i administrasjonen. Til sammen 370 av 837 saker som er behandlet i de fem kommunene Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tynset det siste halvåret, er av intern karakter. Det betyr at 44 prosent av saksmengden på politisk toppnivå i kommunene ikke dreier seg om politikk. I stedet setter politikerne neddynget i interne forhold, som oppnevning av styrer og råd, vedtektsendringer, årsmeldinger og lignende, skriver Aftenposten. Verst er det i Bergen. Over halvparten av sakene det siste halvåret angikk interne administrative forhold. Ordføreren vil nå at flere av disse sakene skal flyttes ut av kommunestyret, og over til underliggende organer. Målet er at vi skal kunne arbeide grundigere med de politiske sakene, og forsøke å delegere flere saker som kan avgjøres av andre organer, sier Kristian Helland (KrF), fungerende ordfører i Bergen. Forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved Rogalandsforskning er bekymret over at politikerne ikke får drevet med politikk. Den store andel av saker om interne rådhusforhold gir mindre tid til lokalpolitikernes klassiske ombudsrolle; å være innbyggernes direkte talerør overfor kommuneledelsen og administrasjonen, sier Rommetvedt.