Kommunen anmelder eieren av ulykkesgård

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune anmelder eieren av Trondheimsveien 6, der en ung kvinne ble dødelig skadd av biter som raste fra bygningen søndag 7. januar.

Plan- og bygningsetaten mener at sikringen av bygget ikke var god nok, noe som førte til at en ung kvinne døde etter å ha blitt livstruende skadd da deler av bygården raste ned. Kommunen opplyser også at de har overlevert politiet søknader fra eier om ulike og delvis motstridende tiltak for gården. Straffeloven Anmeldelsen gjelder overtredelse av plan- og bygningsloven, samt straffelovens paragraf 151, skriver Plan- og bygningsetaten i en pressemelding. Straffelovens paragrafer omhandler uaktsomhet ved blant annet sammenstyrtning, og ansvar dersom menneskeliv går tapt som følge av sammenstyrtningen. Strafferammen er på opptil 21 års fengsel. Kommunen vil ikke uttale seg om saken utover det som står i pressemeldingen. Ikke overrasket Bygårdens eier, advokat Johan Dahl Kongsvik, er ikke overrasket over anmeldelsen, som han har fått skriftlig varsel om tidligere. Jeg vil ikke kommentere anmeldelsen. Oslo kommune får gjøre som de vil, men jeg skulle ønske de hadde satt seg litt bedre inn i de faktiske forhold, sier Kongsvik til NTB. Han vil ikke kommentere skyldspørsmålet, men mener han ikke har noe å skamme seg over etter ulykken, som han understreker at han ser svært alvorlig på. Jeg har hatt et fire timer langt møte med politiet, og skal snarest overlevere et langt resymé til politiet og plan- og bygningsetaten om de faktiske forhold. Jeg har tro på at politiet vil komme til en fornuftig avklaring, sier han.