Oslo kommune advarer mot høy luftforurensing både tirsdag kveld og onsdag. Folk i risikogrupper anbefales å holde seg unna de mest trafikkerte områdene i byen, spesielt i rushtiden. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Kommunen advarer om dårlig luftkvalitet i Oslo

Oslo kommune advarer om høy luftforurensing både tirsdag kveld og onsdag. Folk i risikogrupper anbefales å holde seg unna de mest trafikkerte områdene i byen.

Tirsdag har det vært et moderat til høyt forurensningsnivå langs større veier, og et høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier, skriver kommunen på sine nettsider.

De høyeste konsentrasjonene ventes i forbindelse med rushtidene og tidlig på kvelden både tirsdag og onsdag. Det er veistøv og til dels eksos som forurenser. På kvelden ventes det også et moderat forurensningsnivå fra svevestøv i områder med vedfyring, som for eksempel Grünerløkka, Sagene, Torshov, Frogner og Majorstuen.

Også onsdag meldes det om et moderat forurensningsnivå langs større veier, og et moderat til høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier, spesielt i rushtidene.

Barn med luftveislidelser som for eksempel astma og bronkitt, samt voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør begrense sin utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Ifølge luftkvalitet.info blir det onsdag også dårlig luftkvalitet i Bærum, Brumunddal, Elverum og Fredrikstad.