Kommune dømt i KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) var kommet frem til at Tjeldsund kommune har brutt reglene i forbindelse med en anbudskonkurranse.

I den første saken har Tjeldsund kommune blitt ilagt et et gebyr på 100 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og sandstrøing.

Klagenemnda fant at unntakene fra kunngjøringsplikt ikke kom til anvendelse, og at innklagede hadde utvist grov uaktsomhet ved å unnlate å kunngjøre anskaffelsen. Det var Kongsviktoppen AS som hadde klaget inn kommunen.